Geachte begunstiger,

In het kader van het themajaar ‘imitatie in het interieur’, organiseert SHNI vijf digitale lezingen (webinars) rond het onderwerp ‘imitatie’. De lezingen vinden elk plaats op dinsdagmiddag, 17:00 uur en duren ongeveer 30/45 minuten, met aansluitend gelegenheid tot het stellen van vragen.

Imitatie, zowel van materiaal als van technieken, is toegepast in het interieur om uiteenlopende redenen: om te bedriegen, te overtreffen, te verheffen, te pronken en vanuit praktische, technische overwegingen. De sprekers zullen elk aan de hand van een of meerdere casussen een van deze beweegredenen belichten.

De vijf lezingen zijn:

Dinsdag 25 mei - Dolf van Weezel Errens over metalen plafonds
Dinsdag 29 juni - Wijnand Freling over marmerimitaties
Dinsdag 24 augustus - Ige Verslype over de tromp l’oeil schilderingen in Breestraat 101 te Beverwijk
Dinsdag 28 september - Bernice Crijns over Blotevoetenmarmer
Dinsdag 26 oktober- Ruth Jongsma over imitatieschilderingen op buitenplaats Trompenburgh

Een aantal lezingen heeft een fysieke locatie als uitgangspunt. Wanneer het mogelijk is excursies te organiseren, kunnen deze locaties hopelijk weer bezocht worden.

Studiedag
Ter afsluiting van het themajaar organiseert SHNI in het najaar een studiedag over het thema ‘imitatie’, waarop het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken overkoepelend belicht zal worden.

Deelname
U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan de digitale lezingen. Deelname is kosteloos voor begunstigers en voor studenten. U kunt zich aanmelden voor de reeks of voor afzonderlijke lezingen via info@shni.nl. In de mail kunt u aangeven welke lezingen u graag wilt volgen. Na inschrijving ontvangt u een link om digitaal deel te kunnen nemen.
 
Met vriendelijke groet,

Diederik von Bönninghausen - voorzitter
Geert-Jan Janse - secretaris
Josefien Tegelaar - penningmeester
Valentijn Carbo - activiteiten
Marlieke Damstra - website
 
(Foto: marmerimitatie in de Grote Erkerzaal van Huis Barnaart in Haarlem, collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)Lees meer op de website van de SHNI.

 

De Stichting Het Nederlandse Interieur (SHNI) stimuleert de integrale, multi-disciplinaire studie van het interieur door kennis te bundelen en invalshoeken samen te brengen. De SHNI biedt professionals een podium voor kennisuitwisseling door op gezette tijden studiedagen te organiseren en draagt bij aan de verbreding van de expertise en aan de kennisuitwisseling tussen de verschillende specialismen op het gebied van het interieur. Door middel van de website en met de uitgave van een nieuwsbrief houdt de SHNI zowel professionals als geïnteresseerden op de hoogte van actuele kwesties, publicaties en onderzoek.