E-mail brief met het laatste nieuws voor alle woonbootbewoners in Amsterdam Noord 
WBK nieuwsbrief januari 2018

Van de redactie
De laatste maanden is er weer veel gebeurd. De gemeente heeft een ontwerp welstandsnota vrijgegeven voor inspraak, is bekend gemaakt dat de legeskosten worden verhoogd voor 2018 en is er nog steeds onduidelijkheid over het baggeren. Afijn het bestuur van het WBK en de bewoners dienen alert te blijven op wat er allemaal om ons heen gebeurd en of er consequenties zijn voor de bootbewoners.

Ook zijn we op zoek naar iemand die het WBK team wil komen versterken; iemand die bereid is post en e-mail voor het WBK te ontvangen en die intern verder door te sturen. Komt u ons helpen?

De volgende WBK-vergadering vindt plaats op dinsdag 20 februari om 20.00 uur in Clubhuis Thalassa op Papaverweg 24.


Ligplaatsvergunningen 
Al ruim twee jaar probeert het WBK verkeerd uitgegeven ligplaatsvergunningen hersteld te krijgen. Tot ongeveer 2014 zijn door het stadsdeel ligplaatsvergunningen uitgegeven met bepalingen die daar niet in thuishoren. Nooit bekrachtigd door de deelraad, maar willekeurig van het internet geplukt.
In een ligplaatsvergunning voor een woonboot in Amsterdam Noord -afgegeven tot nu toe- behoort alleen staan:
• datum van afgifte
• naam van de eigenaar / bewoner
• naam van de woonboot
• adres van de woonboot
• afmetingen van de woonboot
• ligplaatsvergunning geldig voor onbepaalde tijd
En niets meer. Dus ook niet dat bijvoorbeeld het water onder de woonboot door de bewoner zelf op diepte gehouden moet worden.
 
Om dergelijke fouten in de uitvoering te herstellen is aan de verantwoordelijken binnen het overheidsapparaat en anders aan het bestuur. Een burger moet kunnen vertrouwen op een juiste behandeling door de overheid. Toch blijft het stadsdeel op het standpunt dat de verkeerd uitgegeven vergunningen ‘onherroepelijk’ zijn en dat er geen sprake kan zijn van ambtshalve herroepen.
 
Maar, omdat er tot nu toe geen bestuurlijke handhaving is, is er ook niets aan de hand, zo wordt gesteld. Klinkt mooi, maar een garantie voor de toekomst wordt weer niet afgegeven.
Meer informatie leest u hier.


Inspraak ontwerp welstandsnota 
De gemeente heeft een ontwerp welstandsnota vrij gegeven voor inspraak. De bedoeling is dat deze voorzet ertoe leidt dat per april 2018, als de stadsdelen zijn verdwenen, deze nota de diverse tot nu bestaande welstandseisen vervangt. Het ontwerp van de welstandsnota is een lijvig boekwerk van 73 pagina’s. Vóór 26 november 2017 kon daarop worden ingesproken. Namens het WBK is een inspraak ingestuurd.
Meer informatie leest u hier.
 

Hoeveel leges voor woonbootbewoners in 2018?
Vermoedelijk wordt vanaf begin 2018 de wet van kracht die de aanpassing van woonboten aan de WABO regelt. De leges voor woonboten bij nieuwbouw komen daarmee aanzienlijk hoger uit dan dat bootbewoners tot nu toe gewend waren. Volgens het Gemeenteblad van 26 oktober 2017 gelden de volgende tarieven:
 
Voor de omgevingsvergunning voor bouwen:
bij bouwkosten tussen € 0 tot € 50.000 2,96%
€ 50.000 tot € 500.000 3,88%
 
Voor afwijken van het bestemmingsplan:
over bouwkosten van € 0 tot € 50.000 € 350,-
€ 50.000 tot € 500.000 € 750,-
 
Bij ligplaatsen die zijn opgenomen in het bestemmingsplan bestaat er uiteraard geen afwijking van het bestemmingsplan. Maar let daar wel op, vergissingen bij het uitschrijven van leges worden makkelijk gemaakt!
 
Ligplaatsvergunning voor een woonboot volgens VOB 2010:
bij verbouwen en vervangen € 563,-


Precario tarief 2018 en 2019
Het precario tarief voor een ligplaats blijft in 2018 gelijk aan dat voor 2017. De dienst Vastgoed wil echter vanaf 2019 een veel hoger tarief incasseren. Daartoe wordt geprobeerd de precario gelijk te stellen aan de marktconforme grondwaarde. Hoe deze constructie eruit gaat zien, is nog onduidelijk.
De presentatie en behandeling is uitgesteld tot na de gemeenteraadsverkiezingen van half maart 2018.
 
Voor iedere bootbewoner is het belangrijk om tijdens de verkiezingscampagne de toekomstige gemeenteraadsleden over de precario aan te spreken. Precario op het niveau van marktconforme grondwaarde maakt van Amsterdam een toeristenstad zonder normale bootbewoners.
Meer informatie leest u hier.


Minder ligplaatsen in Noord
Eind 2017 zijn met de diverse gemeentelijke plannen de ligplaatsen van 61 woonboten in Amsterdam Noord op het spel gezet. Veel erger is dat daarmee voor 61 huishoudens de zekerheid over hun woonplek achteloos geschrapt is. En dat ze jarenlang niet meer zullen weten waar ze aan toe zijn.


 
Plannenmakers en projectleiders verschaffen bootbewoners geen enkele duidelijkheid. Alleen dat hun woonboot niet meer gewenst is. Vaak moeten de betrokken bewoners hier toevallig achter komen, want uitnodigingen voor informatieavonden worden niet altijd bezorgd op de woonbootadressen. Het gaat op dit moment om de projecten Buiksloterbeek, Sixhaven en Willem III sluis en Zijkanaal H (PTA verplaatsing).
Meer informatie leest u hier.


Baggeren aan de Buiksloterdijk
Al tientallen jaren liggen de woonboten aan de Buiksloterdijk in de woonschepenhaven scheef. En dat wordt steeds erger. Jaren geleden zou er wat aan gedaan worden, maar dat is plotseling gestopt.
Zowel de betrokken bootbewoners als WBK hebben al vaker aan de bel getrokken. In het afgelopen jaar is hierover een regelmatig overleg gestart op het stadsdeel. Inmiddels hebben de medewerkers van het stadsdeel een onderzoek laten uitvoeren wat er precies moet gebeuren. In januari 2018 overlegt het stadsdeel met Rijkswaterstaat RWS, Waternet en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier HHNK over hoe de uitvoering er uit gaat zien.
Meer informatie leest u hier.


Interessante links
Bent u op zoek naar informatie over bijvoorbeeld verordering op het binnenwater van de gemeente Amsterdam, precario of legeskosten? Op de website hebben wij diverse interessante links vermeld.
Meer informatie leest u hier.


Nieuw postadres
Wilt u voor het WBK post en e-mail ontvangen en intern doorsturen? Dan bent u de persoon die wij zoeken.
 
Wij zijn op zoek naar iemand die bereid is post en e-mail voor het WBK te ontvangen en die intern verder door te sturen. Het gaat om een formeel adres als contactpunt voor bootbewoners en anderen die het WBK zoeken, alsmede zo’n vijf keer jaar het versturen van een mailing voor de openbare WBK vergadering voor bootbewoners in Noord. Inhoudelijke vragen handelen de bestuursleden zelf af.

Hebt u hier de mogelijkheden voor? Stuur een berichtje naar Mieke Sterk: sterkmieke@gmail.com
of Geert Lewis: lewis32@zonnet.nl


Contact informatie

Handige telefoonnummers

WBK-vergadering:
dinsdag 20 februari
20.00 uur
Clubhuis Thalassa
Papaverweg 24

Huis en Hypotheek

Zorgt voor rust en zekerheid door
onafhankelijk hypotheekadvies!
drijvende woning verzekering
ABC Arkenbouw
Droomt u er ook van uw eigen ark te bouwen?
www.arkenbouw.nl
Polhuis financiele diensten
Appelweg 24 B
1033 AT  Amsterdam
tel: 020-6368249

 
Makelaardij Wirtz-Visser
Onmisbaar bij de aan-en verkoop van woonboten
www.wirtz-visser.nl
Beekhoven bikes
500m2 Fietsplezier voor jong en oud
Vanaf nu op Draaierweg 16
www.beekhovenbikes.nl
AWN makelaar
Bemiddeling bij aan- en verkoop, financieringen, taxatie en bouwbegeleiding
www.awn.nl
Capaan & Falkeisen
Scheepsmakelaardij
Taxaties, maritiem advies, makelaardij
Beëdigd taxateurs
www.cafa.nl
Scheepswerf Stella Maris
W.F. Breurken
Klaprozenweg 69
1032 KK Amsterdam
tel: 020-6362508
Rijschool van Gulik
Voor al uw rijbewijzen
Plejadenplein 44
1033 VL Amsterdam
020-6314757
www.rijschoolvangulik.nl
pk waterbouw

PK waterbouw

Hei- en baggerwerk, slepen en duwen, bergingswerk.
Voor elke klus hebben we een oplossing. 
www.pkwaterbouw.nl
Copyright © 2018 Woonbotenkomitee Amsterdam Noord, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp