E-mail brief met het laatste nieuws voor alle woonbootbewoners in Amsterdam Noord 
WBK nieuwsbrief november 2020
 
Van de redactie

Het was rustig, de afgelopen maanden, op het WBK front. Alles ligt een beetje stil en het WBK mocht/durfde niet live samen te vergaderen in de tweede coronagolf. Toch berichten wij u over wat lopende zaken zoals de liggeldverhoging en de overlast op de zwemsteigers in zijkanaal I van afgelopen zomer. We wensen u sterkte met deze lange saaie winter en zien elkaar weer voor gezellige grootschalige bijeenkomsten als dit voorbij is. Gezondheid!

 

Waarom is het onverstandig een rechtszaak te starten over liggeld/precario

Op 16 november 2020 is er door de voorzitter van de Vereniging Woonboten Groene Staart Watergraafsmeer en de voorzitter van Woonboten Komitee Amsterdam Noord een gezamenlijke brief verstuurd aan alle woonbootorganisaties in zake hun bezwaar tegen het initiatief om een rechtszaak over liggeld/precario aan te gaan tegen de Gemeente. In deze brief geven zij aan waarom een rechtszaak onverstandig is.
 
 
Amsterdam. 16 november 2020
Aan de woonbootorganisaties in Amsterdam
Betreft: verhoging liggeldprecario woonboten
Beste collega,
Enige tijd geleden kondigden wij een bijeenkomst aan met als voornaamste onderwerp de verhoging van de liggelden. Door de coronavoorzorgen is dat helaas tot nu toe onmogelijk gebleken. Daarom communiceren ondergetekenden hieronder in het kort ons bezwaar tegen het initiatief om een rechtszaak over liggeld precario aan te gaan tegen de Gemeente.
Op basis van wat elders in woonbotenland is gebeurd, voorzien wij dat deze actie uitdraait op een nadere bepaling van de hoogte van het liggeld, die zal uitpakken in het nadeel van de bewoners van alle circa 2.600 woonbootbewoners in Amsterdam.Woonbootvereniging Amsterdam roept inmiddels woonbootbewoners op pro forma bezwaar te maken tegen de afwijzing van de bezwaren die ingediend zijn tegen de laatste verhoging van de precarioliggelden in Amsterdam. De bedoeling van de actie van Woonbootvereniging Amsterdam is de Gemeente Amsterdam in het ongelijk te stellen m.b.t. de reeds ingevoerde verhoging.
De aangevoerde argumenten in het verleden zijn al stuk voor stuk afgewezen, zoals is na te lezen in de jurisprudentie van de afgelopen 25 jaar. Daarmee is vernietiging van het liggeldbesluit langs deze weg kansloos.
Deze actie is heel onverstandig omdat:
KLIK HIER OM VERDER TE LEZEN

 
Overlast op de zwemsteigers

Het is nu een stuk rustiger, maar afgelopen zomer was het druk op de steigers in zijkanaal I, door het mooie weer èn door corona.
Helaas sloeg de gezelligheid herhaaldelijk om in onrust en onveiligheid. Een 15-tal bootbewoners is bijeen gekomen met wijkagent Ellen om de overlast op de steigers te bespreken bij de Bongerdbrug en de Kadoelenbrug (t/o de Kadoelenwerf). Er was sprake van geluidsoverlast door muziek en geschreeuw, bedreiging, klimmen op vlonders van bewoners, vernielen van spullen op de vlonders, vernielen van plezierboten op de werf, poging tot binnendringen arken, binnendringen schuren en drugdeals.
In het kort wat er zoal is besproken:
Als bewoners moeten we een casus opzetten en in gesprek gaan met de gemeente. De gemeente is de instantie die dit probleem moet gaan oplossen aldus de wijkagent. 
Er is inmiddels een appgroep waar mensen die overlast ervaren kort en bondig hun klachten kwijt kunnen nadat ze de overlast hebben gemeld bij 14020, 112 of de andere nummers. Deze appgroep dient dus uitsluitend als een wijkdagboek van overlast. Dit helpt de politie en de gemeente in het maken van een casus en ons ook, want de meldingen komen niet altijd goed binnen bij hen. Dit heeft te maken met de lokatie van de klacht. Dat moet één duidelijke lokatie worden anders kunnen ze het niet terugvinden in het systeem. Hier komt de wijkagent nog op terug (waarschijnlijk Bongerdbrug en Kadoelenbrug). Omdat veel mensen zich bedreigd voelen maken we het nummer van de appgroep niet openbaar, dus stuur een mail aan wbkamsterdamnoord@gmail.com wanneer je hier graag aan toegevoegd wilt worden.
Na aanhoudend mailen en bellen is er nu redelijk frequent contact tussen bootbewoner S.J. en gebiedsmakelaar Gerrit Stegehuis. Deze laatste zegt dat stadsdeelvoorzitter Erna Berends (portefeuille veiligheid) aandacht gevraagd heeft voor de signalen van overlast. Het streven is om goed contact te krijgen en onderhouden met de projectleider jeugd, maar dit is tot op heden nog niet gelukt.

Laten we hopen dat dit een uitzonderlijke zomer was vanwege de lockdown en de bijbehorende frustraties bij (oudere) jongeren en dat het volgende zomer weer gezelliger is! In elk geval blijven we pro-actief de samenwerking opzoeken met de gemeente waardoor we -indien nodig- sneller in actie kunnen komen.
KLIK HIER VOOR HET ACTIEPLAN BIJ DREIGING EN OVERLAST

 
Thuisfoto’s

Weet u nog? Tijdens de lockdown van begin dit jaar bleven we massaal thuis. Christa Romp, woonbootbewoner, heeft toen haar buren aan de Bongerdkade gefotografeerd in de deuropening. Nog geen mondkapjes maar wel op veilige afstand. Heeft u ook belangstelling voor zo'n (stoere) foto in de deuropening, neem vooral een kijkje op haar site. #Blijftthuis
https://www.christaromp.nl/blijfthuis

 
Contact informatie

Handige telefoonnummers

WBK-vergadering:
Nadere info volgt

Polhuis financiele diensten

Tevens aan- en verkoopbegeleiding
geen courtage, maar vaste lage tarieven
www.polhuisfd.nl
drijvende woning verzekering
ABC Arkenbouw
Droomt u er ook van uw eigen ark te bouwen?
www.arkenbouw.nl
Polhuis financiele diensten
Appelweg 24 B
1033 AT  Amsterdam
tel: 020-6368249

 
Makelaardij Wirtz-Visser
Onmisbaar bij de aan-en verkoop van woonboten
www.wirtz-visser.nl
Beekhoven bikes
500m2 Fietsplezier voor jong en oud
Vanaf nu op Draaierweg 16
www.beekhovenbikes.nl
AWN makelaar
Bemiddeling bij aan- en verkoop, financieringen, taxatie en bouwbegeleiding
www.awn.nl
Capaan & Falkeisen
Scheepsmakelaardij
Taxaties, maritiem advies, makelaardij
Beëdigd taxateurs
www.cafa.nl
Scheepswerf Stella Maris
W.F. Breurken
Klaprozenweg 69
1032KK Amsterdam
tel: 020-6362508

Hei- en baggerwerk, slepen en duwen, bergingswerk. Voor elke klus hebben we een passende oplossing.

www.pkwaterbouw.nl
voor al uw rijbewijzen
Plejadenplein 44
1033VL Amsterdam
tel: 020-6314757
wwwrijschoolvangulik.nl

 

Copyright © 2020 Woonbotenkomitee Amsterdam Noord, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp