Nieuws van Zorgvisite.nl: 'Een huis vol contrasten'

Zorgvisite

Nieuwsbericht
08-11-2013

Verschijnt eens per twee weken

Het volgende zorgvisite nieuwsbericht verschijnt op vrijdag 22 november 2013.


Nieuwe begunstiger Zorgvisite.nl 
Zorgvisite heeft er een nieuwe begunstiger bij: Fonds 1818. Dit fonds ondersteunt projecten op verschillende gebieden, waaronder zorg en welzijn, in de regio Haaglanden. In dit kader zullen de Dames THe de komende tijd twaalf zorgvisites afleggen in de regio Haaglanden. De eerste bezoeken zijn inmiddels te lezen op de website, zie de zorgvisite aan Steenvoorde van vorige week en aan De Eshoeve deze week.


Reactie vanuit Steenvoorde
Vanuit Steenvoorde is gereageerd op de zorgvisite, geplaatst op 25 oktober. De zorgvisite is positief ontvangen en de tips worden opgepakt. Ook werden er nog wat aanvullingen gedaan door Steenvoorde. De reactie van Steenvoorde vindt u terug onder de zorgvisite, klik hier.


Felicitaties aan Beek en Bos
In het kader van de Gastvrijheidszorg Awards heeft zorgcentrum Beek en Bos uit Heythuysen de aanmoedingsprijs gekregen. Deze prijs, voor de meest gastvrije zorginstelling waar kleinschalig wonen onderdeel is van het zorgcentrum, is ze van harte gegund vinden de Dames THe. Hun bezoek aan Beek en Bos ontving maar liefst 4.5 THeKopjes. Een felicitatie waard dus!


Dag van de Mantelzorg
Aanstaande zondag, 10 november, is het voor de 16e keer de dag van de mantelzorg. Deze dag, met als thema "Yes we care", zal volledig in het teken staan van mantelzorgers en op tientallen actieplaatsen zullen activiteiten georganiseerd worden. Voor een overzicht van activiteiten bij u in de buurt zie www.mezzo.nl.


Motie's mantelzorg Van Der Staaij aangenomen
De twee motie's ingediend bij de behandeling van de begroting 2014 van VWS over de mantelzorg zijn aangenomen. De eerste motie (nr. 43) verzoekt de regering de structurele gelden van 11 miljoen voor mantelzorg in 2014 in te zetten voor het financieel ondersteunen van onder meer zorgaanbieders die op een innovatieve manier werk maken van de samenwerking tussen zorgprofessionals en mantelzorgers en voor gemeenten die hun mantelzorgondersteuning naar een hoger niveau willen tillen, zodat een integrale maatwerkbenadering vanaf 2015 echt mogelijk wordt. De tweede motie (nr. 44) verzoekt de regering in het nieuwe wetsvoorstel voor de WMO uitdrukkelijk op te nemen dat gemeenten maatwerk moeten bieden voor zowel de inviduele cliënt als diens mantelzorgers. Goed nieuws voor cliënten en hun naasten.


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.


De Eshoeve, een huis vol contrasten
3.5 THeKopjes
In het kader van de nieuwe begunstiger van zorgvisite, Fonds 1818, zijn de Dames THe weer in de regio Haaglanden op pad geweest. De Eshoeve in Den Haag was aan de beurt. De Dames waren erg nieuwsgierig naar verpleeghuis De Eshoeve, dat deel uitmaakt van de HWW Zorg, evenals een eerder afgelegde visite aan De Schildershoek. De Eshoeve blijkt, zoals de titel al vermeld, een huis van contrasten. Enerzijds hangt er een zeer prettige sfeer binnen het huis en is er veel reuring te bekennen in het centrale gedeelte van de hal. Anderzijds ontbreekt het aan voldoende buitenruimte en is de inrichting hier en daar wat verouderd. Groot pluspunt, en zeker een TIP waard naar andere zorginstellingen, is dat de kok al het eten eigenhandig bereidt, waardoor bewoners en bezoekers het koken echt meebeleven. Hier tegenover staan echter weer verbeterpunten wat betreft de inrichting van de huiskamers en de informatieverstrekking op de website. De Eshoeve is goed op weg het leven huiselijker te maken.  Lees hier de complete zorgvisite.


De tips uit deze zorgvisite op een rijtje
 1. Zorg voor tandheelkundige faciliteiten binnen de zorginstelling. Uit onderzoek blijkt dat tandartszorg voor verpleeghuisbewoners geen vaste prik is, hoewel natuurlijk erg belangrijk. (Het Verblijf)
2. Ga als zorginstelling in gesprek met de gemeente over het gebruik van openbare ruimte rondom huis met betrekking tot beheer en onderhoud. Deze ruimte kan door een zorginstelling goed gebruikt worden voor de aanschaf en aanleg van bewegingstoestellen en wandelroutes en houd hiermee de bewoners actief. (Architectuur)
3.
Zorg voor een scheiding tussen bewoners- en personeelssferen. Het huiselijke aspect verminderd aanzienlijk als er personeelszaken zichtbaar zijn in huis. (Ondersteunende Functies) 
4. Eigenhandig bereiden van maaltijden door de kok voegt een belevingsaspect toe aan dineren en geeft iets huiselijks. (Ondersteunende Functies)
5. Waardeer als gemeente eens de eet- en drinkfaciliteiten in woonzorgcentra en zet ze hiermee positief op de kaart. Een goede waardering kan ook mensen van buitenaf aantrekken.
(Ondersteunende Functies)


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!
 
 


Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl