Nieuws van Zorgvisite.nl: Gemoedelijkheid troef

Zorgvisite

Nieuwsbericht
5-10-2012

Nationale dag van de Zelforganisatie
Dames THe leveren bijdrage aan Nationale dag van de Zelforganisatie op 7-11-2012 in de Doelen te Rotterdam. Meer informatie en aanmelden via deze link.

 
Zorgvisite en Kiesbeter.nl

Zorgvisite.nl nuttige link onder thema ‘Zin in ouder worden’ op Kiesbeter.nlPublicaties
- Zorgvisite.nl en traject 'Houd de Naaste Vast' opgenomen als innovaties in het Co-creatie Zorginnovatieboek. Download via www.zorginnovatieboek.nl 
- 'Ouderen, de generatie van de toekomst?', MOVISIE, sept 2012. Zorgvisite.nl is één van de 20 in het boek beschreven succesvolle diversiteitsprojecten voor ouderen.
- 'Tussen buurt en maatschappij', column Dame He in Zorgvisie – 10 sept 2012


50PlusBeurs groot succes!
Van 11 t/m 15 september j.l. stond Zorgvisite.nl op de 50PlusBeurs. Bezoekers hebben veel persoonlijke en beroepsmatige ervaringen met de Dames THe gedeeld. Het resultaat: een lijst aan nieuwe suggesties voor te bezoeken huizen door het land en bijna honderd Thuis Voelen tips!

CionJjjsjshs


Europees Jaar 2012 Actief Ouder worden
Zorgvisite.nl is aangemeld als innovatie op internationaal niveau in het kader van het Europees Jaar Actief Ouder Worden 2012   

Gemoedelijkheid troef in tijdelijke voorziening

Op bezoek bij woonzorgcentrum Klein België in Haarlem, zien de Dames THe dat het ook in een tijdelijke voorziening huiselijk kan. Met lekker eten, sfeervolle aankleding en foto's van bewoners in de gang is het gemoedelijkheid troef in  Klein België.  (4 THe-kopjes).Nieuwe tips
1. Een kapstok bij elke woongroep/afdeling voor de jassen komt het 'gewoon wonen' ten goede en moedigt ook aan 'aan de wandel' te gaan. (Het Verblijf)

2. Bied bezoekers gratis WIFI in het huis aan door hen de mogelijkheid te geven zonder wachtwoord als 'gast' in te loggen, zoals bij Verpleeghuis De Lichtenberg. (ICT en naasten)

3. Met sport- en spelmogelijkheden, tennisbaan, poedelbadje,  worden de bewoners nog wat geactiveerd, maar kan vooral meer bezoek (denk aan de kleinkinderen die je een plezier doet) langer worden vastgehouden. (Het Verblijf)Sociale media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account @Zorgvisite. Via de website kun je je aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

Lees hier de reactie

Zorgvisite.nl is een initiatief van Vereniging Het Zonnehuis en Publicarea/Tineke van den Klinkenberg| © Publicarea 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl