Nieuws van Zorgvisite.nl: De Dames THe op visite bij koploper ranglijsten!

Zorgvisite

Nieuwsbericht 05-04-2012

Opening Europees Jaar 2012 Actief ouder worden  
Zorgvisite.nl is onderdeel van het landelijk platform van het Festival der Generaties/ Europees Jaar Actief Ouder Worden 

 

Op 28 maart jl. is het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen generaties feestelijk geopend door Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet, samen met de ouderenverenigingen, de Europese Commissie, het Europees Parlement en het Platform voor het Nederlands Jaar.
Zorgvisite was aanwezig.

Inspiratiedag Gastvrije Zorg 
Een dag vol bruikbare tips en waardvolle ideeën voor de praktijk. De Vakmedianet Inspiratiedag op 10 mei in Cinemec Ede is bedoeld voor iedere zorgprofessional die met gastvrijheid te maken heeft. Klik hier voor meer info en aanmelden.

 
Nieuwe reacties
Op de website hebben wij veel reacties gekregen op de vorige zorgvisite bij Zorgplein Maaswaarden. Lees hier de reacties terug en bekijk hier het bericht dat zij op hun website plaatsten n.a.l.v. de zorgvisite.   


Publicaties
- 'Goed voorbeeld doet/moet goed volgen' - Zorgvisie column Hetti Willemse, april 2012
- Beleidsbrief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer over haar visie op informele zorg en ondersteuning. Wij komen later op deze brief terug.  


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank! Lees hier de reactie te

Gewoon goed: koploper op verschillende ranglijsten

Afgelopen week gingen de Dames THe op visitie bij Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Bethanië in Ede. Niet zomaar een huis, want Bethanië is koploper op verschillende ranglijsten. Benieuwd en vol verwachting troffen de dames een degelijk huis in verbouwing aan. "Niets bijzonders, gewoon goed" was hun conclusie: 4 The-kopjes. 

 
 

   Nieuwe tips

1.Gebruik sociale media om naasten bij de zorg te betrekken. Meld bv. activiteiten via twitter en maak een youtube filmpje van het huis. Klik hier voor 4 tips van Vilans voor het gebruik van sociale media. (ICT en naasten) 
2. Laat bewoners een tag dragen, die signalen afgeeft aan de zorgmedewerkers. Zo kunnen bewoners die de vrijheid aankunnen toch van de afdeling af.(Het Verblijf)
3. Maak je verbouwingsplannen helder en ondersteun dat met een maquette in het huis en visueel materiaal op je website. (Architectuur)


 

Sociale media

Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account @Zorgvisite. Via de website kun je je aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

Zorgvisite.nl is een initiatief van Vereniging Het Zonnehuis en Publicarea/Tineke van den Klinkenberg| © Publicarea 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl