Nieuws van Zorgvisite.nl: 'Op zoek naar contact met de buurt'

Zorgvisite

Nieuwsbericht
25-09-2013

Verschijnt eens per twee weken

Het volgende zorgvisite nieuwsbericht verschijnt op vrijdag 11 oktober 2013.


Seniorkeurmakelaars ontvangen certificaat 'Mantelzorgwoningen'
In het afgelopen jaar zijn 52 seniorkeurmakelaars gestart aan de opleiding ‘Mantelzorgwoningen’. Resultaat: Afgelopen week heeft Tweede Kamerlid Otwin van Dijk aan 27 van deze makelaars het bijbehorende certificaat uitgedeeld. Seniorkeurmakelaars zijn makelaars in onroerend goed, die zich hebben gespecialiseerd in het begeleiden van senioren in het vinden van passende woonoplossingen. “De mantelzorgwoningen passen goed bij de wens van vele mensen om in het eigen sociale netwerk te blijven wonen en als één van de alternatieven voor opname in een zorginstelling”, volgens Kamerlid Van Dijk.


De week van de dementie (20-29 september)
Tot en met 29 september is het de week van de dementie. In dat kader zijn er in het hele land zeer veel activiteiten georganiseerd. We lichten er twee voor u uit. Een initiatief genomen vanuit de Kenniskring ouderenzorg van het AMC is een kookboek voor en door mensen met dementie, getiteld Smaken die u raken. Het boek zal deze week uitgedeeld worden. Klik hier voor meer informatie. Daarnaast is ook het eerste exemplaar van het nieuwe dementieboek Handig bij dementie, overhandigd aan Julie Meerveld van Alzheimer-Nederland. Dit boek richt zich op het gevoels- en emotieleven, hetgeen dat niet achteruit maar juist toeneemt bij mensen met dementie.


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.


Plezierig toeven in Het Gasthuis.Deze week waren de Dames THe op visite bij verpleeghuis Het Gasthuis in Gorinchem. Het Gasthuis maakt deel uit van de Rivas zorggroep, welke bij Gastvrijheidszorg met sterren met maar liefst 16 van de 18 locaties 4 sterren scoort. Dit wilden de Dames THe wel eens aan den lijve ondervinden. Ondanks dat het Gasthuis een groot verpleeghuis is, met 160 bewoners, weet zij dit aantal prima te hanteren in een kleinschalig woon- en (be)leef concept vinden de Dames THe. Het Gasthuis straalt zijn waarden als ‘Hoffelijkheid’ en ‘Plezierig werken’ ook meer dan uit. De 4 THeKopjes meer dan waard!
Lees hier de complete zorgvisite.


De tips uit deze zorgvisite op een rijtje
 1. Maak vanaf de straat en op de aanrij routes duidelijk hoe je bij de zorginstelling komt. (Architectuur)
2. Zet bij gebruiksvoorwerpen, zoals een duofiets, een bordje dat uitnodigt tot gebruik 'Bewegen en buitenlucht zijn gezond, gebruik deze fiets samen met een bewoner!' 
(Het Verblijf)
3. Zet een welkom bordje op de balie met een foto en de naam van de gastvrouw van dat moment. Dit kan gemakkelijk gerealiseerd worden naast de badge die veel gastvrouwen al dragen, en is wel zo duidelijk. (Architectuur)
4. Voer een standaard beleid in dat een medewerker altijd een bewoner meeneemt als hij/zij buiten de woongroep moet zijn. De bewoner heeft dan meteen ook een loopje, beweging en ontmoeting. (Het Verblijf)
5. Gebruik semi open ruimtes, bijvoorbeeld in/aan de gang van de woongroepen, om een klein bioscoopje na te bouwen met een mooi groot tv-scherm. (Het Verblijf)
6. Plaats schermen in de gangen op de woongroepen waarop beelden van de natuur en bijbehorende geluiden te zien/ horen zijn. Dit verhoogt de belevingswereld van bewoners. (Het Verblijf)
7. Richt speciale belevingsruimtes in voor mensen met dementie, bijvoorbeeld een babypoppen kamer. Ook leuk voor de kleinkinderen. (Het Verblijf)
8. Reserveer de beste plekjes bij het raam in het restaurant voor bewoners en hun gasten, door middel van een simpel bordje. (Het Verblijf)
9. Doe een oproep als zorginstelling om de instelling te waarderen, bijvoorbeeld op Zorgkaart Nederland. (ICT & Naasten)


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!
 
 


Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl