Nieuws van Zorgvisite.nl: De Wendhorst Heerde

Zorgvisite

Nieuwsbericht
29-01-2015                       

De volgende nieuwsbrief verschijnt half februari
 

Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's, familie en bekenden.


In deze Nieuwsbrief:
1. De Wendhorst in Heerde: 3,5 THekopjes
2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
3. Van systemen naar mensen: praat er over mee tijdens de HIGH THe op 15 april in Rijswijk
4. De Dames THe zoeken versterking
5. Medewerker voor het gewone leven

 


Recente Reacties
Dames THe heeft gereageerd op De Noorderkroon Revisited: Geachte heer, Dank voor uw feedback. Het zijn inderdaad momentopnamen en het is goed te vernemen dat de verbeteringen in volle gang zijn. De provincie hebben we laten aanpassen. vriendelijke groet, Dames THe

Piet Notenbomer heeft gereageerd op De Noorderkroon Revisited: Geachte dames, aangezet door uw mailtje ben ik weer eens gaan kijken op uw site. Net als na uw eerste bezoek en verslag reageer ik weer, met toenemende verontwaardiging. U hebt De Noorderkroon met een tweede bezoek vereerd, waarschijnlijk na mijn reactie op uw eerste verslag. Ik begon mijn reactie toen met de zin 'Internet is onbarmhartig'. Lees verder op de homepage: www.zorgvisite.nl


 


 


 


 


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. De Wendhorst in Heerde
3,5 THe kopjes

(Nog) Gemengde gevoelens


 

De Wendhorst

Eperweg 33

8181 ET Heerde

Tel: 0578-668300

Email: info@viattence.nl

www.viattence.nl

De Wendhorst is een woonzorgcentrum dat onderdeel uitmaakt van Viattence, een zorgorganisatie die thuiszorg biedt en veertien woonzorgcentrum locaties heeft in Heerde, Wezep, Vaassen en Epe.

De Wendhorst is opgedeeld in tien afdelingen waar mensen wonen en behandeld worden met lichamelijke en/of geheugenproblemen.

P1040298

Hoge verwachtingen

We gaan met hoge verwachtingen  van start met de eerste zorgvisite in het nieuwe jaar. We hebben een locatie van Viattence uitgezocht, gelegen in het noordoostelijke deel van de Veluwe. We hebben daar alle reden toe. De voorzitter van de Raad van Bestuur Laurent de Vries is een verwoed twitteraar waar Dame He, Hetti Willemse mee verbonden is.

foto

Hij valt op door zijn persoonlijk getinte tweets, waardoor je hem als mens in zijn gezinssituatie en hobby’s leert kennen alsook door zijn inhoudelijk, zeer met de mens die zorg nodig heeft. begane tweets. Zijn bijna 20.000 tweets bevatten het ene weetje en leuke initiatief na de andere, maar ook over wat er bij Viattence allemaal speelt: de introductie van aaihonden bij mensen met dementie, de gevoelige snaar (zoon die gitaar speelt en moeder en medebewoners levensvreugde brengt, het bakken van kniepertjes, de opening van een nieuwe Viattence locatie, de top 2000, the singing nurse. Laurent de Vries kan zich zo als TIP aanreiker aansluiten  bij zorgvisite.
 

Lees de hele zorgvisite hier.


 2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
1. Druk op de rode knop om melding te maken van overbodige regels. Tip van het huis.
2. Zet wandelroutes uit in de directe omgeving van het huis. Tip van Zorgvisite.
3. Zorg voor een duidelijke plattegrond van de locatie bij de ingang. tip van Zorgvisite. 


3. Van systemen naar mensen: praat er over mee tijdens de HIGH THe op 15 april.  
"De kern van de hervormingen in de zorg is dat wij een omslag willen maken van het denken in sysytemen naar het denken in mensen. Er zijn niet alleen grote verschillen tussen mensen in termen van gezondheid, maar ook in hun sociale omgeving en de mate waarin zij in staat zijn zelf hun leven in te richten. Hoewel verschillende mensen behoefte hebben aan verschillende zorg krijgen ongelijke gevallen nu vaak een gelijke behandeling."
Dit is een citaat uit de brief van februari 2013 van de bewindslieden van VWS aan de Tweede Kamer. Na de brief volgen meer de 20 pagina's "agenda" waarin wordt aangekondigd op welke manieren VWS denkt deze omslag van systemen naar mensen te gaan maken. Nog los van de vraag of deze aangekondigde omslag nu is ingegeven door financiele of ideologische motieven, duidelijk blijkt wel uit de agenda dat het moeilijk is om vanuit een Ministerie in mensen in plaats van in maatregelen en beleidsnota's te denken. Er worden vooral veel komende beleidsvisies aangekondigd. Niemand is natuurlijk tegen een slogan als ""van systemen naar mensen". Maar de invulling? De Dames THe missen ondermeer de Thuis Voelen agenda: beidt intramurale zorg een thuis voor elke bewoner? Want wat drukt het persoonlijke, het individueel menselijke beter uit dan het woordje "thuis"? Met de Zorgvisites gaan de Dames THe telkens op zoek naar de Thuis Voelen factor in verpleeg- en verzorgingshuizen overal in het land.
Zoals u weet staat de 100ste zorgvisite voor de deur. Deze zorgvisite wordt aangegrepen om tijdens een HIGH THe met elkaar te spreken over hoe we in de systemen het Thuis Voelen kunnen gaan inbedden: de mensgerichte ouderenzorg. De vooraankondiging vindt u hier.
Aanmelden via: info@zorgvisite.nl   
 

4. De Dames THe zoeken versterking


Met steun van Fonds 1818 willen de Dames THe met behulp van vrijwilligers nog veel meer zorgvisites gaan afleggen in de regio Haaglanden. Hiervoor zoeken zij vrijwilligers en hebben daarvoor een vacature opengesteld.

5. Medewerker voor het gewone leven

Bij Humanitas in Deventer hebben ze hun eigen invulling om binnen het systeem de individueel menselijke kant invulling te geven: een speciale medewerker: http://www.actiz.nl/website/interviews-en-opinie/vernieuwend-zorgen-het-gewone-leven Niet gek, zo'n aanjager voor de "gewone" dingen, maar het streven moet natuurlijk het vanzelfsprekende zijn: je gewone leven kunnen leiden, je Thuis Voelen, zonder dat dit speciale aandachtsfunctionarissen vraagt. 

 


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl