Nieuws van Zorgvisite.nl: Woonzorgcentrum de Aa, onderdeel van Zorggroep de Vechtstreek, Breukelen

Zorgvisite

Nieuwsbericht
27-11-2015                       

De volgende nieuwsbrief verschijnt half december
 

Dit is zorgvisite nummer 113.


In deze Nieuwsbrief:
1. Woonzorgcentrum De Aa: 3,5 THe kopjes
2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
3. De Dames THe in Dagblad Zaanstreek
4.
Naasten op een natuurlijke manier betrekken: Cliëntenraad en locatie samen aan de slag

5. Heerlijk om te lezen: Naarderheem kookt nu vers
6. Goed thuiskomen met Het Beste Zorgidee van Nederland
7. Muziek op Maat sectie voor ouderen in de Openbare Bibliotheek Amsterdam


Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's, familie en bekenden.


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. Woonzorgcentrum De Aa
3,5 THe kopjes
Van De Aa naar nog Beter

Woonzorgcentrum De Aa
De Aa 50
3621 VV Breukelen
(0800) 2200029
zorgbemiddeling@szdv.nl
http://www.szdv.nl/
De Aa is onderdeel van Zorggroep De Vechtstreek

Van De Aa naar nog Beter
P1050123
3,5 THe kopjes

Ter voorbereiding van onze visite aan De Aa in Breukelen lezen we eerst de brochure. En daarbij gaat het ons echt een beetje duizelen van alle verschillende namen die er worden gehanteerd. We maken een overzichtje op papier om het  beter te kunnen snappen. Woonzorgcentrum De Aa is onderdeel van De Driestroom. De Driestroom biedt onderdak aan tal van dienstverlenende organisaties en eerstelijnsvoorzieningen. Onder De Aa vallen een somatische afdeling de Danne en een meerzorgafdeling De Eendracht. De laatste is een speciale woonomgeving waarin ouderen met dementie worden ondersteund en begeleid. Mensen die zelfstandig willen en kunnen blijven wonen met directe zorg in de buurt, kunnen terecht bij ’t Heycop of De Angstel, eveneens onderdeel van De Aa. De Aa is weer een zorglocatie van de Stichting Zorggroep De Vechtststreek, welke is ontstaan uit Stichting Wooncentra Breukelen en ‘Kampje in Loenen aan de Vecht. De Aa is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Er stoppen meerdere bussen voor de deur en een cultureel centrum en winkels zijn vlakbij op loopafstand.

Lees de hele Zorgvisite hier.

 2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
1. De centrale ontmoetingsplek in het huis samen met bewoners, buurt en naasten ontwikkelen zodat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de recreatieve-, ontmoetings- en gezelligheidsmogelijkheden. Tip van Zorgvisite.
2. 
De voordeur van bewoners kan persoonlijk worden ingericht met een foto van de bewoner (en de poes!) en een eigen deurbel. Tip van het Huis.
3. Laat op de website de bewoners aan het woord zodat een goed beeld kan worden gevormd van het wonen in het huis. Tip van Zorgvisite.
 
3. De Dames THe in Dagblad Zaanstreek

Dagblad Zaanstreek, onderdeel van Noordhollands Dagblad, heeft twee pagina's gewijd aan de Dames THe en hun Zorgvisites. De Dames THe vertellen over hoe ze de huizen selecteren, wat hun voornaamste aandachtspunten zijn en hun belangrijkste tips voor verpleeg- en verzorgingshuizen.

Lees het volledige artikel van Dagblad Zaanstreek hier.

4. Naasten op een natuurlijke manier betrekken: Cliëntenraad en locatie samen aan de slag
De nieuwsbrief van Actiz, Zin&Zorg wijdt een artikel aan het door Publicarea samen met het LOC ontwikkelde project Cliënten Vertegenwoordigen. Vier locaties hebben nu deelgenomen aan Cliënten Vertegenwoordigen, waarin aan de hand van gesprekken met en tussen zorglocatie en cliëntenraad wordt gezocht naar praktische oplossingen om naasten op een natuurlijke wijze te betrekken en een thuisgevoel te creëren op de zorglocatie. In Zin&Zorg komen deze vier locaties aan het woord met de eerste resultaten van Cliënten Vertegenwoordigen. In Vreugdehof (Amstelring) is bijvoorbeeld "Project Voordeur" gestart op basis van de gesprekken van Cliënten Vertegenwoordigen. Welke informatie breng je wanneer onder de aandacht aan nieuwe bewoners en naasten, en door wie? Zo worden bewoners en naasten bij de eerste kennismaking niet meteen overspoeld met alle informatie, maar raken zij op een natuurlijke manier vertrouwd met hun nieuwe woonplek en de betrokken medewerkers.

Lees het volledige artikel over het project Cliënten Vertegenwoordigen in Zin&Zog van Actiz, hier.

In 2016 gaat Cliënten Vertegenwoordigen door. Locaties in Utrecht en Zeeland hebben zich al gemeld. Bent u geïnteresseerd in deelname tegen een gereduceerde prijs? Neem dan contact op met Marita Tolman (projectleider Cliënten Vertegenwoordigen) via maritatolman@publicarea.nl

5. Heerlijk om te lezen: Naarderheem kookt nu vers
In februari 2014 prezen de Dames THe de professionele uitstraling van het restaurant van verzorgingscentrum Naarderheem in Naarden al. Het leverde 4 THekopjes voor Naarderheem op. Tijdens het eten hadden de Dames THe lichte kritiek op het eten; de boontjes zouden best uit de diepvries kunnen komen.

Gelukkig staat Naarderheem niet stil en is het eten aangepast, lezen wij in Down To Earth Magazine. De vraag die de directeur van Naarderheem aan de koks in Naarderheem stelde was: Wat als de keuken niet vastzat aan een budget? Toen de koks hierop antwoorden dat ze dan écht zelf wilden koken, is daar gehoor aan gegeven. Nu kookt Naarderheem met verse, seizoensgebonden en deels biologische producten - en dat heeft nauwelijks consequenties gehad op de prijs van het eten. Wel heeft het gevolgen gehad op de gezondheid van de bewoners: zo worden er nu flink minder voedingssupplementen voorgeschreven. En niet alleen bewoners komen langs om een hapje te eten, naasten en ouderen uit de buurt weten de weg ook beter te vinden!

Lees de Zorgvisite van Naarderheem die de Dames THe in februari 2014 aflegden hier

6. Goed thuiskomen met Het Beste Zorgidee van Nederland
Nel Wagner, een 68-jarige mantelzorger uit Oegstgeest, heeft eerder deze maand de prijs gewonnen voor Het Beste Zorgidee van Nederland, een wedstrijd op initiatief van ONVZ Zorgverzekeraars om consumenten en bewoners mee te laten denken over hoe zorg beter kan. Wagner won met haar idee "Het Thuiskomertje", dat zij ontwikkelde toen zij zag dat demente bewoners in het verpleeghuis van haar zus het soms moeilijk vinden hun kamer terug te vinden. Het polsbandje wat zij bedacht laat bewoners weten dat zij hun voordeur naderen door een muziekje af te spelen. Zo brengt "Het Thuiskomertje" bewoners gemakkelijk thuis.

Lees meer op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

7. Muziek op Maat sectie voor ouderen met dementie in de Openbare Bibliotheek Amsterdam
Naast (luister)boeken, DVDs en videospellen is er nu ook een aparte sectie voor ouderen met dementie of de ziekte van Alzheimer: de uitleen iPod van Muziek op Maat, een initiatief van de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Het idee achter deze pilot is ouderen met dementie te doen ontspannen en terug te brengen naar vroegen door middel van muziek van vroeger. Bovendien kan het samen luisteren naar de muziek nieuwe gesprekstof opleveren tussen ouderen en hun naasten.

De iPod is voor drie maanden te leen en wordt gevuld op basis van een afspeellijst die samen door de oudere en naasten kan worden gevuld.

Voor meer informatie en om een iPod aan te vragen, zie de Muziek op Maat website van de OBA.
 

Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!


 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl