Nieuws van Zorgvisite.nl: Op visite van Haren tot Hillegom, een nieuwe website en actuele tips!

Zorgvisite

Nieuwsbericht 13-01-2012

Zorgvisite op de kaart!

Wij zijn dit jaar fris van start gegaan door Zorgvisite.nl toegankelijker en overzichtelijker te maken. Zo zijn de zorgvisites nu ook terug te vinden op de kaart van Nederland.   Klik op de kaart voor het overzicht van afgelegde zorgvisites!
 
Leuke reacties

Lees hier de reacties van het management op onze zorgvisite aan Reestoord in Meppel terug. 

Ook hebben we via een bericht van Woonzorgcentrum Sainte Marie vernomen dat wij vermeld worden op de website van zorgorganisatie Woonmensen.  

Publiciteit


Tweede blogbericht is op Zorgkaartnederland.nl geplaatst! Nieuwe tips en ervaringen delen wij via het profiel Zorgvisite

'Stille nacht, heilige nacht' - laatste column van Hetti Willemse in Zorgvisie

Thuis Voelen tips opgenomen in Scholing “Werken in kleinschalige woonvormen” 2011/2012, Centrum voor Korsakov en Psychogeriatrie Rotterdam, als inspiratiebron voor medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen. 


Steun ons met een donatie!

U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank! 


 
 

Varierende ervaringen van de Dames THe: Sfeervolle rommeligheid en ouderwetse beslotenheid 

De aftrap van het nieuwe jaar: op visite bij Woonzorgcentrum Parkwijk in Hillegom. Volgens de Dames THe heeft Parkwijk de tijdsgeest gemist. Zonder kop koffie en versnapering verlieten de dames het huis weer: 2,5 kopje.  Op de valreep in 2011 zijn de Dames THe ook nog naar Meppel afgereisd. Tijdens hun bezoek aan Woonzorgcentrum Reestoord troffen zij ruime appartementen met rommelig Thuis Voelen gevoel aan. Het huis kreeg 4 theekopjes voor de goede organisatie. 

  Kijk op de website en deel in de discussie over het verbeteren van het Thuis Voelen gevoel! 
 

  Nieuwe tips

1. Denk aan plaatsen van lekker zittende banken, waar bewoners een uiltje op kunnen knappen in de middag. Een goed voorbeeld zijn de uitnodigende leren banken in de woonkamer van De Herbergier in Arnhem. (Architectuur)
  
2. Combineer zoveel mogelijk publieksgerichte functies als winkeltje, en receptie om zo de presentatie, toegankelijkheid en openingstijden te vergroten. (Ondersteunende functies)

3. Leg op een centrale plek, zoals in de personeelsruimte, een logboek waarin personeelsleden kunnen opschrijven waar op gelet moet worden, wat gerepareerd moet worden of wat extra aandacht vraagt in het verpleeg- of verzorgingshuis. (Het Verblijf) 

 
Social media

Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account @Zorgvisite. Via de website kun je je aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 
 
 
 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Vereniging Het Zonnehuis en Publicarea/Tineke van den Klinkenberg| © Publicarea 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl