Nieuws van Zorgvisite.nl: Kraaipan Amsterdam

Zorgvisite

Nieuwsbericht
15-01-2015                       

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind januari
 

Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's, familie en bekenden.


In deze Nieuwsbrief:
1. Kraaipan en Kraaipanschool in Amsterdam: 4 THekopjes
2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
3. De Dames THe nodigen u uit voor een High THe op 15 april in Rijswijk
4. De Dames The zoeken versterking
5. Thuis Voelen in Belgie

 


Recente Reacties
Netteke heeft gereageerd op Zo kan het ook! Onder de rook van Amsterdam: Pluim voor alle professionals die de tent draaien !!!

Esmée Boomhouwer heeft gereageerd op Zo kan het ook! Onder de rook van Amsterdam: Geweldig om dit te mogen lezen. Ik werk nu 5 jaar bij het Zorgcentrum en maakt me dan best trots als ik dit lees.


 


 


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. Kraaipan en Kraaipanschool in Amsterdam
4 THe kopjes

Architectonisch fraai grootstedelijk wonen

 

Hofmeijerstraat 125

1091 LG Amsterdam

Tel: 020-4609254

Email: info@cordaan.nl

buurtrestaurant@dynamo-amsterdam.nl

www.cordaan.nl/kraaipan

www.oost.amsterdam.nl/wijservicepuntkraaipan

 

P1030615

Architectuur prijs

Als een woonzorg- en welzijnsgebouw de Amsterdamse nieuwbouwprijs wint, dan willen wij Dames THe daar wel alles van weten. De Kraaipanschool kreeg die prijs in 2014 en won in 2013 ook de Zuiderkerkprijs voor het best opgeleverde woningbouwproject in Amsterdam. Maar levert dit alles voor kwetsbare mensen ook het beste resultaat op, als wij er met onze thuis voelen bril naar kijken?

Een buurt met geschiedenis

Op naar de de Transvaalbuurt in Amsterdam Oost. Een min of meer ‘vergeten’ door Berlage ontworpen Amsterdamse school buurt: een stedenbouwkundig plan met kromme en rechte straten, pleintjes en plantsoenen. Een buurt gebouwd voor met name de Joodse arbeiders met een hoog socialistisch karakter. Een buurt met een heftige geschiedenis. Tot de jaren ’40 was het de wijk met de meeste Joodse bewoners. In de Tweede Wereldoorlog was het een door de Nazi’s makkelijk af te sluiten buurt en werden de Joden er bijeen gedreven en van hier uit afgevoerd naar de vernietigingskampen. De sporen van deze geschiedenis vind je door de hele buurt op gepaste wijze verbeeld terug.

De hele zorgvisite leest u hier.


 2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
1. Heb op A-4 formaat wandelroutes in de buurt beschikbaar. Zorgvisite Tip.
2. Koken door vrijwilligers in het buurtrestaurant: vier avonden per week voor € 4 per maaltijd. Tip van het Huis.
3. Vraag bezoek wie ze zijn en wat ze komen doen. Zorgvisite Tip. 


3.  De Dames THe nodigen u uit voor een High THe op 15 april in Rijswijk
 

De Dames THe (Tineke van den Klinkenberg en Hetti Willemse) zijn de afgelopen vier jaar op bezoek geweest bij 100 verpleeg- en verzorgingshuizen. Tijdens deze “zorgvisites” besteden de Dames THe met name aandacht aan de vraag of het huis in kwestie als “thuis” voelt. Met als uitgangspunt de vraag “zou dit een fijne woonplek zijn voor mijn eigen moeder?” gaan zij door het hele land, van Sittard tot Siddeburen, op visite bij verpleeg- en verzorgingshuizen en delen THe-kopjes uit (maximaal 5) om hun beleving te waarderen.
De resultaten van de 100 zorgvisites, met deze unieke invalshoek, zijn in de vorm van recensies en honderden Thuis-Voelen-tips te vinden op de website www.zorgvisite.nl
Deze mijlpaal wordt gevierd op 15 april met een High THe in woonzorgcentrum Steenvoorde ( 4 THe kopjes) in Rijswijk. Tijdens deze bijeenkomst zullen goede voorbeelden van het Thuis Voelen voor het voetlicht worden gehaald, maar ook de tips om tot verbeteringen te komen. Hiernaast wordt er gesproken over hoe het Thuis Voelen in alle woonzorgcentra kan worden verbeterd.
Deze bijeenkomst is daarom interessant voor iedereen die betrokken is bij de langdurige ouderenzorg.

Een aantal sprekers zullen spreken over het Thuis Voelen in hun organisatie.
Daarnaast worden deelnemers uitdrukkelijk gevraagd en uitgedaagd om hun eigen invulling van Thuis Voelen te maken en te vertalen naar het leven in verpleeg- en verzorgingshuizen.
 
Plaats: Woonzorgcentrum Steenvoorde
Generaal Spoorlaan 62
2285 CH Rijswijk
E-mail: info@florence.nl
Tel: 070-7542222
Website: www.florence.nl
Woonzorgcentrum Steenvoorde maakt onderdeel uit van Florence
De bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMw
Vereniging het Zonnehuis/Leyden Academy
Publicarea
Florende, Steenvoorde
Er kan daarom kosteloos worden deelgenomen.
 Graag wel van te voren aanmelden door een mail te sturen aan info@zorgvisite.nl onder vermelding van uw naam en eventuele functie.
We verwelkomen u graag op de 15e april op de High THe
Tineke van den Klinkenberg
Hetti Willemse
 

4. De Dames THe zoeken versterking


Met steun van Fonds 1818 willen de Dames THe met behulp van vrijwilligers nog veel meer zorgvisites gaan afleggen in de regio Haaglanden. Hiervoor zoeken zij vrijwilligers en hebben daarvoor een vacature opengesteld.

5. Thuis Voelen in Belgie
 

Het werk van de Dames THe wordt ook in Belgie onder de aandacht gebracht en wel door het informatie- en expertisecentrum dementie Vlaanderen, www.dementie.be Het spreekt voor zich dat ook in Belgie er aandacht is voor de vergrijzing en de langdurige zorg. Interessant vinden de Dames bijvoorbeeld de aandacht die wordt gevraagd voor de dementerende als mens in plaats van als zieke: het leven gaat door, ook met dementie en zorgbehoefte. De website heeft de pakkende titel: www.onthoumens.be die de Dames helemaal op het lijf is geschreven.


 

 


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl