Nieuws van Zorgvisite.nl: Albert van Koningsbruggen, Utrecht

Zorgvisite

Nieuwsbericht

08-07-2014                        

De volgende nieuwsbrief verschijnt half augustus.

DE DAMES THe WENSEN U EEN ZONNIGE ZOMERVAKANTIE

 

Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's, familie en bekenden.


In deze Nieuwsbrief:
1. Benut de mogelijheden om jezelf in het zonnetje te zetten. 
2. Selectie van de Zorgvisite Tips Albert van Koningsbruggen.
3. Mezzo biedt zorgprofessionals test aan.
4. Extra zoekfunctie op de site Zorgvisite.nl.
5. Bewoners doen de was en besparen kosten.
6.SeniorenStudent brengt jong en oud in Amsterdam bij elkaar.

 


Reacties
 


  


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.


1Benut de mogelijkheden om jezelf in het zonnetje te zetten.

THekopjes: 3,5 

 

Woonzorgcentrum Albert van Koningsbruggen
Beneluxlaan 924
3526 KJ Utrecht
Tel: 030-2822311
Email: avk@axioncontinu.nl
Website: www.axioncontinu.nl

 

 P1030179

Albert van Koningsbruggen is een woonzorgcentrum in de Utrechtse wijk Kanaleneiland met drie afdelingen voor mensen met lichamelijke aandoeningen (waaronder revalidatie en kortdurende opname) en drie afdelingen voor bewoners die in meer of mindere mate dementeren. Een paar afdelingen hebben tweepersoonskamer, maar het merendeel beschikt over éénpersoonskamers. Albert van Koningsbruggen biedt verder deeltijdzorg en er is een eigen apotheek, fysiotherapie en voetverzorging in huis.

Albert van Koningsbruggen maakt deel uit van AxionContinu, een zorgorganisatie met 14 locaties en thuiszorgdiensten.

Innovatieve zorgorganisatie

De Utrechtse wijk Kanaleneiland is voor de dames THe geen onbekend terrein. Het gelijknamige winkelcentrum, weliswaar een fiks eind verderop van Albert van Koningsbruggen, herbergt een torenhoog zorgverzamelgebouw, waarin onder meer belangrijke belangenbehartigingsorganisaties van patiënten- en cliëntenraden hun kantoor houden. Vroeger herbergde dat gebouw ook nog het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (nu NZa) en zoiets als het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen; organisaties die op basis van strenge zorgwetgeving met straffe en planmatige hand over de zorg regeerden en de schrik van menige zorgorganisatie waren. ‘Dass war einmal’.

De gehele recensie van Albert van Koningsbruggen vindt u hier.

 2. Selectie van de Zorgvisite Tips Albert van Koningsbruggen

1. Laat werkplaatsen en wasserij open en toegankelijk zijn zodat revaliderende bewoners er een kijkje kunnen gaan nemen. Tip van Zorgvisite.
2. Tegelasbakken aanbrengen in plaats van de smerige hoge asbakken die je overal ziet. Tip van het Huis.
3. Zorg voor goede bewegwijzering, ook zichtbaar voor mensen in een rolstoel. Tip van Zorgvisite.

Alle tips vindt u in de recensie.


3. Mezzo biedt zorgprofessionals test aan

De landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Mezzo daagt zorgprofessionals uit een test te doen om te checken in hoeverre zij samenwerken met mantelzorgers. Vul je de test in dan volgt een persoonlijke uitslag die vertelt in hoeverre jij samenwerkt met mantelzorgers en hen faciliteert en steunt. Nadere informatie en een directe link naar de test vindt u hier.

4. Extra zoekfunctie op de site Zorgvisite.nl

De Dames THe zijn hard op weg naar de 100 recensies, er zijn er nu al meer dan 80 gepubliceerd op de website. Om door de bomen het bos te blijven zien is een extra zoekfunctie op de site toegevoegd. Naast het zoeken op de kaart (Google maps) zoals dat al kon, kan nu ook door het intypen van de naam van de zorginstelling worden ontdekt of er al een recensie van dat huis is gemaakt.
 
 
5. Bewoners doen de was en besparen kosten

Gastvrije zorg (www.gastvrijezorg.nl) meldt dat in Venlo vanuit De Zorggroep een vorm van dagbesteding is gelanceerd waarbij het wassen van de kleding van de bewoners gedaan wordt door de bewoners. De bewoners die zelf hebben aangegeven deze vorm van arbeidsmatige dagbesteding te wensen, besparen zo aanzienlijk op de hoge kosten voor het uitbesteden van de was.

6. SeniorenStudent brengt jong en oud in Amsterdam bij elkaar

Een bemiddelingsbureau in Amsterdam koppelt studenten aan senioren om hen te helpen bij bijvoorbeeld boodschappen doen, computerhulp, maar ook voor het maken van een wandeling of het doen van een spelletje. Een veelzijdig aanbod waarvan senioren voor € 12,50 per uur gebruik van kunnen maken. Meer informatie: www.seniorenstudent.nl

 
Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!


Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl