Nieuws van Zorgvisite.nl: De Dames THe op visite "aan de rand van de wereld"!

Zorgvisite

Nieuwsbericht 20-04-2012

 Nieuwe reacties

Het bestuur van Bethanie heeft gereageerd op de twee weken geleden geplaatste zorgvisite. Lees
hier de reactie op de website terug en bekijk de afbeeldingen van het hek- en tuinontwerp kleinschalig wonen.  
  


Ook hebben we een reactie gekregen op de website van een zorgvastgoed ontwikkelaar om bouwkundige tips en ervaringen uit te wisselen. Wij zijn graag bereid over deze en andere onderwerpen in discussie te gaan.  


Publicaties
- 'Moderne ouderenzorg kan toe met minder overheid', afscheidscolumn Tineke van den Klinkenberg in het Zakenkabinet van het FD, april 2012
- De Dames THe (en Publicarea) hebben als co-auteurs van het 
Co-creatie Zorginnovatieboek twee zorginnovaties (HNV en Zorgvisite) ingediend. Wij houden u via de website, nieuwsbericht en sociale media op de hoogte van de ontwikkelingen en uitgave van het boek.


Europees Jaar 2012 Actief ouder worden  
Zorgvisite.nl is onderdeel van het landelijk platform van het Festival der Generaties/ Europees Jaar Actief Ouder Worden  

 

Steun ons met een donatie!

U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank! Lees hier de reactie te

"Na Piershil val je van de wereld af"

Aldus de bewoners van de Hoeksche Waart... De Dames THe bezochten Verzorgingshuis Heemzicht en constateerden dat de tijd inderdaad heeft stilgestaan in dit voelbaar afgelegen gebied. Een klassiek verzorgingshuis, in zich zelf gekeerd, dat hard aan vernieuwing toe is. "Beterschap", aldus de Dames THe (3 THe-kopjes).  
  
   
 

   Nieuwe tips

  1. Geef ouderen skypeles. Een goed medium voor mensen die bijvoorbeeld (klein)kinderen op afstand hebben wonen. Kijk hier voor een filmpje van initiatiefnemer Osira Amstelring. (ICT en naasten)
  2. Samen koken in kleinschalige woongroepen? Stel met de bewoners het weekmenu samen en maak makkelijk een boodschappenlijst. Download het Kookboek kleinschalig wonen via invoorzorg.nl. (Het Verblijf)
  3. Organiseer de Avondvierdaagse langs o.a. woon- en zorgcentra in de omgeving. Inspireer wandelaars om de oudere generatie even te groeten. De wandelroute Lint 10 in Baarn is hier een goed voorbeeld van. (Ondersteunende functies)

Sociale media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account @Zorgvisite. Via de website kun je je aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht

Zorgvisite.nl is een initiatief van Vereniging Het Zonnehuis en Publicarea/Tineke van den Klinkenberg| © Publicarea 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl