Nieuws van Zorgvisite.nl: 'een zonnige zorgvisite vanaf de Vlissingse boulevard'

Zorgvisite

Nieuwsbericht
01-02-2013

Zorgvisite.nl

Op zorgvisite.nl kunt u de reactie vanuit De Geinsche Hof, Vuurscheschans 75 op het bezoek en de recensie van De Dames THe lezen.

De volgende zorgvisite verschijnt op 15 februari.


2013:Samen voor de buurt
Bijdrage Dame He aan het Buurtkompas, voor een levensloop bestendige buurt.


Doe mee met de Zorgveiligprijs!
Organisaties, instellingen en personen met een initiatief op het gebied van patiënt- of cliëntveiligheid in de zorg kunnen meedingen naar de Zorgveiligprijs van IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg). Klik hier voor meer informatie.

Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!


Sociale media

Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account @Zorgvisite. Via de website kun je je aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

Lees hier de reac


Sun City in Zeeland! 
Voor de nieuwste zorgvisite zijn de Dames THe afgereisd naar Zeeland. Woonzorgcentrum Ter Reede ligt bijna aan de boulevard van Vlissingen en de Dames THe zien het zonnig in! Ter Reede combineert kleinschalig wonen met grootschalige voorzieningen en is aantrekkelijk voor zowel vitale als kwetsbare bewoners. Het enige minpuntje is de zuinig bedeelde buitenruimte, waarmee veel meer gedaan kan worden .


Welkomsthal Ter Reede.

Lees hier de zorgvisite met de volgende onderwerpen:

. Immens keuzepakket
. Allemachtig, wat prachtig!
. Over alles is nagedacht
. Voor een ieder wat te beleven
. Kinderopvang geïntegreerd in het gebouw
. Een BoodschappenPlusBus, tegen kostprijs
. Kleinschalig wonen voor pg-bewoners en revalidanten
. Voordelen kleinschaligheid/grootschaligheid met elkaar verbonden 


Nieuwe tip

Bij woonzorgcentrum Ter Reede is alom in het gebouw kunst te vinden. Het zou aardig zijn om als woonzorgcentrum al dit fraais te begeleiden met een kleine gids met het werk, de naam van de kunstenaar en een toelichting, zodat je er een echte kunstroute door het gebouw van maakt.
 
Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl