Nieuws van Zorgvisite.nl: Noorderkroon

Zorgvisite

Nieuwsbericht

29-08-2014                        

De volgende nieuwsbrief verschijnt half september.

 

Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's, familie en bekenden.


In deze Nieuwsbrief:
1. De Noorderkroon Revisited: uniek herhaalbezoek 
2. Certificaten Train de Trainer Houd De Naaste Vast Thuis en Voelen Agenda uitgereikt

 


Reacties
 Vanuit het management van het Zonnehuis Doorn kregen we reacties waaruit we citeren:
"Dank jullie wel voor de inspanningen en de kritisch opbouwende toon in het artikel. Jullie visite is dus een extra stimulans om de leefomgeving in het Zonnehuis te verbeteren."
"
Inhoudelijk herkennen we in het artikel diverse punten en zijn daarnaast ook blij verrast met een aantal observaties en ervaringen die wij nog niet zo scherp zagen en waar wij dan ook zeker iets mee gaan doen."

 


 


  


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. De Noorderkroon Revisited

 


Deze keer treft u geen tips aan en er zijn geen THekopjes uitgereikt. De visite aan Noorderkroon was bijzonder: nooit eerder gingen de Dames THe voor een tweede maal op bezoek. De Dames constateerden dat een nieuwe waardering met THekopjes nog niet opportuun is. 


De Noorderkroon
Noorderkroon 100
9301JV Roden

Gebouw en grond in het bezit van Woonborg
Huur zorgwoningen en zorgleverancier: Zorggroep Drenthe

www.zorggroepdrenthe.nl
tel.: 0592331232
geen emailadres via website Zorggroep Drenthe 

info@woonborg.nl

De Noorderkroon Revisited

Bijna 3 jaar jaar geleden (november2011) bezochten wij De Noorderkroon. Onze recensie gaven we de kop mee: „De Noorderkroon spant niet de kroon. De onmacht van een goed bedoeld en visionair initiatief‟.

Wij verwachtten in 2011 een walhalla van moderne ouderenzorg aan te treffen. Helaas moesten wij constateren dat De Noorderkroon, al in 1971 ontstaan, geen „sun city avant la lettre‟ was De scheiding van wonen en zorg had naar onze ervaring niet goed uitgepakt, we troffen sleetse algemene ruimten aan en we hebben suggesties gedaan hoe uit de impasse te komen. Onze recensie en waardering met 2 THe kopjes van De Noorderkroon leidde tot een aantal boze reacties namens bewoners, omwonenden en personeel, die ook op onze website staan. Zij wezen erop dat wij onvoldoende op de hoogte waren van nieuwe ontwikkelingen, dat de ruime appartementen van zittende bewoners niet onder deden voor kleine paleisjes.

 

 

De gehele recensie van Noorderkroon Revisited vindt u hier

 2. Certificaten Train de Trainer Houd De Naaste Vast en Thuis Voelen agenda uitgereikt


 
groepsfototdtweb

Op woensdag 27 augustus zijn in het stadhuis van Amsterdam de certificaten uitgereikt aan de cursisten van Train de Trainer Thuis Voelen agenda - Houd De Naaste Vast. De deelnemers, professionals uit de Amsterdamse ouderenzorg, ontvingen hun certificaat uit handen van de wethouder zorg Eric van der Burg. De door Publicarea ontwikkelde opleiding traint zorgprofessionals om in het eigen zorgcentrum de verbindingen tussen bewoners/cliënten, naasten en professionals te verstevigen en te verbeteren. Kernbegrippen hierbij zijn: Thuis Voelen en bondgenootschap. Voor een verslag van de uitreiking en nadere informatie over de training verwijzen wij naar de website.
Wilt u meer informatie over de training? Kan het wat voor uw organisatie zijn? Informeer naar de mogelijkheden: info@publicarea.nl
 
Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

 
Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl