Nieuws van Zorgvisite.nl: Op visite bij Janskliniek in geboortestad Dame T; nieuwe tips en doneertip!

Zorgvisite

Nieuwsbericht 9-9-2011

Nieuws en publicaties

Op de website worden onder het kopje Doel website nieuws, publicaties en berichten bewaard. De publicaties Thuis Wezen, Thuis Voelen en Thuis Zijn zijn te downloaden dan wel te bestellen via de website. Via deze link kunt u de laatste column van Hetti Willemse in Zorgvisie lezen: Zin in Zorg.

Steun ons met een donatie!

De website Zorgvisite.nl is mede mogelijk gemaakt door Vereniging Het Zonnehuis. Met de steun van leden en donateurs maakt zij dit soort projecten mogelijk door op een positieve manier aandacht te besteden aan de kwaliteit van leven in de ouderenzorg. Bijdragen kan via bankrekeningnummer 532.700 o.v.v. Zorgvisite.

Leuke reacties
De Zorgvisites hebben een aantal mooie reacties opgeleverd. Bezoekers van de website vinden Zorgvisite een verrassend initiatief en een leuke manier op zelf je mening te vormen over het Thuis Zijn-gevoel in zorglocaties of in de eigen woonsituatie. Klik hier voor de reacties van Conrad Bons en Chico Leufkens van EGM Architecten op Boswijk, Mark Janssen en Kees Schriek op het Zonnehuis Vlaardingen en Jannie Bunk op de Herbergier. Een opsteker voor de Dames THe om nog meer Zorgvisites af te leggen!

Neem een kijkje

Via deze link kom je terecht op de website Zorgvisite.nl. Wij zijn benieuwd naar reacties en nieuwe tips. 

Dames THe op zoek naar historische wortels in geboortestad Haarlem

Deze week presenteert Zorgvisite.nl de recensie van een Zorgvisite door de dames THe in de Janskliniek in Haarlem. Een mooi voorbeeld hoe je herinneringen kunt bewaren en tonen. In deze nieuwsbrief staat ook de vorige recensie van zorgcentrum Abbingahiem, aangezien de link niet goed werkte. Dus twee Zorgvisites in een keer! Onze website Zorgvisite.nl wordt positief ontvangen door de buitenwereld; leuke reactie en tips zijn het resultaat! Steun ons door de website Zorgvisite door te sturen naar vrienden en meld je aan bij ons Twitter en Facebook account!

Op visite bij bakermat van Haarlemse ouderenzorg
De Dames THe kijken met de ogen van een leek tijdens hun Zorgvisite, maar brengen wel hun expertise en visie als zorgexperts in. De recensie van de Janskliniek in Haarlem laat zien hoe belangrijk het is om de buitenwereld te tonen wat er in het gebouw te zien en te doen is. Laat zien wat je in huis hebt! Voor de rest weer genoeg tips en goede ideeen; bijvoorbeeld een professionele kookmedewerker per woonkamer. Deze Zorgvisite is maar liefst 4 theekopjes waard. Je kunt de recensie hier lezen op de website.Op visite in Leeuwardens zorgcentrum Abbingahiem

Het was een hele trip, maar dat weerhoudt de dames THe er niet van om kleine en minder bekende zorglocaties te bezoeken. Deze Zorgvisite laat zien dat er met meer creativiteit grote verbeteringen gerealiseerd kunnen worden. Ondanks dat het een verouderd gebouw is. Daarom helaas maar 2 theekopjes van de dames THe. Je kunt de pdf-recensie hier lezen. 
Nieuwe tips
Op de website staan ook nieuwe tips te lezen over hoe je zelf kunt meewerken aan het Thuis Zijn-gevoel in zorglocaties en in thuissituaties.

Tip:   Gebruik de geschiedenis! Neem de historie van het gebouw mee in het ontwerp en de aankleding van het gebouw. Plaats bijvoorbeeld een plaquette aan de buitenmuur waarop historische informatie terug te vinden is. (Architectuur)
Tip: Organiseer een taartenbakwedstrijd waarbij huiskamers/woongroepen met elkaar strijden om de lekkerste taart. Een leuke activiteit en bovendien gezellig om aan het eind van de middag gezamenlijk te genieten! (Het Verbijf)
Tip:  Organiseer een Pre-intake gesprek, een week voor de opname, zodat de opnamedag veel minder stressvol kan verlopen. Bied naasten de gelegenheid hun vragen kwijt te kunnen en zich goed voorbereiden op de opname - Geke Riemslag-van der Bijl. (Voorafgaand aan opname)
Zorgvisite.nl is een initiatief van Vereniging Het Zonnehuis en Publicarea/Tineke van den Klinkenberg| © Publicarea 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl