Nieuws van Zorgvisite.nl: Zonnehuis 't Olde Heem

Zorgvisite

Nieuwsbericht

12-09-2014                        

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind september.

 

Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's, familie en bekenden.


In deze Nieuwsbrief:
1. Zonnehuis 't Olde Heem 
2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
3. LOC en Publicarea starten project Cliënten Vertegenwoordigen


 


Reacties
 

Geachte dames,

Hierbij een reactie op jullie recente bezoek aan het Olde Heem te Kloosterburen.

In jullie artikel schrijven jullie dat er ook gehandicaptenzorg wordt geleverd. Dit vraagt om een nadere toelichting. Deze zorg is een initiatief van de Stichting St.Jan uit Kloosterburen. Zij hebben in overleg met de Zonnehuisgroep appartementen kunnen huren ( door leegstand is het fijn dat je vierkante meters weg kunt zetten op deze manier.) Deze zorg is geen onderdeel van de zorg van het Olde Heem. De zorg wordt in een samenwerking tussen St.Jan en Philadelphiazorg geleverd. Net als het KOP, Kloosterburen Ontmoetingspunt een initiatief van het dorp is wat de ruimte huurt in het Olde Heem, maar niet bij de Zonnehuisgroep hoort. Evenals de kinderboerderij, mien toentje, die genoemd wordt een initiatief is van St.Jan, maar wordt bemenst door de Philadelphia groep die hier de mensen met een beperking die in het Nije Heem wonen begeleiden. Het zou niet het juiste beeld schetsen dat al deze voorzieningen onderdeel zijn van het Olde Heem.

Dit alles ter verduidelijking.


 


  


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. Zonnehuis 't Olde Heem
4 THekopjes
 


 

Prof. Poststraat 1
9977 RN Kloosterburen
Tel.: 0595 487777
www.zonnehuisgroepnoord.nl/oldeheem
Email: info@zonnehuisgroepnoord.nl 

 Een twee-eiige tweeling: de eerstgeborene

Deel 1

We komen helemaal in vakantiestemming als we door het prachtige –weliswaar aardbeving gevoelige – West Groningse landschap rijden en dorpen met namen als Zoutkamp, Ulrum en Bedum passeren. De verplichting die we voelden om deze zo ver afgelegen streek met een zorgvisite te vereren -omdat het op onze zorgvisite landkaart zo een akelig witte vlek is- verdwijnt als regen voor de zon. Via allerlei kleine wegen, onze ogen uitkijkend naar de monumentale herenboerderijen, waarvan er wel schrikbarend veel te koop en leeg staan, en met boven ons hangende schilderij-luchten, waar de weergoden hun eigen pleziertjes creëren, arriveren we in Kloosterburen, gelegen vlakbij de Lauwerszee.

De bakstenen huizen en de robuuste kerktoren maken een vriendelijke indruk. Kloosterburen ligt vlak bij zeehondencrèche Pieterburen en beschikt over meer dan je als stadsmens -en alles al gauw een uithoek noemend- zou vermoeden, waaronder een prachtig hotel Het Klooster. Dat komt ons later goed van pas.

 

 

De gehele recensie van Zonnehuis 't Olde Heem vindt u hier

 


2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
 

1. Vul leegstaande ruimten in als dagbesteding voor verstandelijke gehandicapten. Tip van het Huis.
2. Lange afstands(wandel)pad geheel rolstoeltoegankelijk door de tuin. Tip van het Huis.
3. Zorg dat passanten en bezoekers ook weten wat je als huis allemaal te bieden hebt, Tip van Zorgvisite.
Alle tips vindt u in de recensie.


 3. LOC en Publicarea starten project Cliënten Vertegenwoordigen
 
De huidige samenleving en de ontwikkelingen in de ouderenzorg vragen onderlinge samenwerking en participatie. Publicarea is in samenwerking met het LOC, Zeggenschap in Zorg, een project gestart dat hier op inspeelt. De transities in de (langdurige) zorg doen een groot beroep op participatie. Met Cliënten Vertegenwoordigen worden cliëntenraden binnen de ouderenzorg versterkt en toegerust op hoe zij hun rol kunnen uitoefenen om de juiste condities in de zorgorganisaties te creëren voor de natuurlijke rol van naasten. Het project geeft invulling aan een participatieve en emancipatoire rol van de cliëntenraad. Dankzij een subsidie van ZonMw kunnen er vijf pilots met cliëntenraden gaan starten. De eerste organisaties hebben zich hiervoor al aangemeld. Wij zullen u via deze nieuwsbrief op de hoogte houden van de resultaten. Meer informatie vindt u op de flyer.
Bent u zelf geïnteresseerd? Contact opnemen kan natuurlijk: info@publicarea.nl
Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!
 
Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl