Nieuws van Zorgvisite.nl: ''heldere en volledige informatiegids"

Zorgvisite

Nieuwsbericht
01-03-2013

Zorgvisite.nl
De volgende zorgvisite verschijnt op 15 maart.


Eindconferentie 'Cliënten waarderen'
In een zorgschouw worden mogelijkheden aangedragen om de woon- en leefomgeving binnen de bestaande huisvesting te verbeteren. De inspirerende verbetermogelijkheden van 5 zorgschouwen en de goede voorbeelden uit 20 zorgbezoeken worden gepresenteerd op de eindconferentie  ‘Cliënten waarderen’ op 18 april 2013. Klik hier voor meer informatie.

Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!


Sociale media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account @Zorgvisite.
Via de website kun je je aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

Lees hier de reac


De Wietel. 
Een traditioneel, maar sfeervol huis vonden De Dames THe het verpleeghuis in Panningen. Ze herkennen de goede bedoelingen van De Wietel, maar zien ook nog verbeterpunten. (gemiddeld 3.5 THe-kopje)


Lunch in De Wietel


Tips uit deze visite op een rijtje
1. De Zorggroep heeft voor iedere locatie een fantastisch heldere informatiegids die op hun website te downloaden is. In duidelijke, gewone mensentaal wordt uitgelegd wat de locatie de bewoner te bieden heeft. Alle zorgorganisaties kunnen met dit klip en klare voorbeeld hun voordeel doen. (Voor het Verblijf)
2. Stel wasmachines voor eigen gebruik beschikbaar. (Verblijf)
3. Aardig is ook dat “u een mobiele telefoon in bruikleen kan krijgen als u op stap gaat, zodat u gemakkelijk contact op kan nemen met het zorgcentrum of iemand van uw familie, als u pech heeft onderweg”. (Verblijf)
4. Maak bij een renovatie of verbouwing een maquette die tot de verbeelding spreekt. Bij Ter Weel in Goes troffen we daar een goed voorbeeld van aan. (Architectuur


Lees hier de complete zorgvisite. 
 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl