Nieuws van Zorgvisite.nl: ''aandacht en oog voor detail'

Zorgvisite

Nieuwsbericht
15-02-2013

Zorgvisite.nl

Op zorgvisite.nl kunt u de nieuwe column van Hetti Willemse lezen.

De volgende zorgvisite verschijnt op 1 maart.


Optredens van Dame(s) (T)He
- Op donderdag 21 maart zal Dame He een lezing geven over Zorg en de Buurt op de kennismarkt van Alliade .

- De Dames THe spreken op 9 april tijdens het congres Kleinschalig Wonen gezamenlijk over zorgvisite.nl en Houd de Naaste Vast.

Het groeiende geheugen.
Een project voor en door medewerkers, bewoners en naasten van De Die. Winnaar van de Cordaan Als Thuisprijs 2011. Klik hier voor inspiratie.

Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!


Sociale media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account @Zorgvisite.
Via de website kun je je aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

Lees hier de reac


De kleine dingen doen ertoe. 
De Dames THe troffen verpleeghuis De Beukenhof aan in een winters landschap. Maar liefst 10 tips halen de Dames eruit. (gemiddeld 4 THe-kopjes)


Gamezuiltje in De Beukenhof


Tips uit deze visite op een rijtje
1. In tuinhekjes is voorzien, waardoor naar buiten gaan makkelijker is. (Architectuur)
2. Aan zwaaien is gedacht. (Architectuur)
3. Variatie in kinder- en jeugdspeelgelegenheid zorgt voor meer ontmoeting tussen jong en oud. (Het Verblijf)
4. Een lage ontvangstbalie voor bezoekers en vragen;
5. een klapper met naam en foto van de dienstdoende receptionie-medewerkers. (Het Verblijf)
6. Hier valt een heldere en leuke bewegwijzering op. (Het Verblijf)
7. Overzichtelijke en goed geplaatste folderrekken en een verantwoordelijke daarvoor. (Het Verblijf)
8. 7 dagen beschikbaar om naar De Beukenhof te verhuizen en de kamer in te richten;  7 dagen na overlijden om de kamer op te ruimen (Verblijf en Na afscheid)
9. Zorg op de website naast foto's ook voor filmpjes die een beeld geven van alles wat de Beukenhof te beiden heeft en hoe het leven zich er afspeelt. (ICT)
10. Geef als management reactie op waarderingssites. (ICT)


Lees hier de complete zorgvisite. 
 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl