Nieuws van Zorgvisite.nl: Pennemes, Zaandam
 

Zorgvisite

Nieuwsbericht
27-08-2015                       

De volgende nieuwsbrief verschijnt half september
 

 Dit is de zorgvisite nummer 107.


In deze Nieuwsbrief:
1. Gluren bij de Buren, Pennemes Zaandam: 3,5 THekopjes
2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
3. Wonen zoals je gewend bent
4. Een goede buur
5. Verzorgingshuizen ongekend populair?

6. Muziek goed voor mensen met dementie.
  


 


 


 


 


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. Stichting Hervormd Centrum Pennemes, Zaandam
3,5 THekopjes
Gluren bij de Buren

 

 

Stichting Hervormd Centrum Pennemes

Pennemes 7

1502 WV Zaandam

Tel: 075-6504110

Email: info@pennemes.nl

www.pennemes.nl

Gluren bij de buren

3,5 THe kopje 

Het is wel heel verleidelijk even een zorgvisite mee te pakken als je schuin tegenover je eigenlijke doel Het Mennistenerf, je tweede optie voor een zorgvisite in Zaandam aan de overkant van de straat ziet liggen. Voor het geval dat….. hebben we de informatie van de website al uitgedraaid op onze schoot liggen. "Kan toch wel een keertje?", zeggen we tegen elkaar. "Gemak dient ook de dames THe als mens."

Een geschonken vermogen uit het verleden, betekenisvol voor het heden

Na Het Mennistenerf is Pennemes wel een schaaltje anders. Opvallend is dat het ook hier een eigenstandige zorglocatie betreft, dit maal op hervormde grondslag. De naam, die zo uit aan een boek van Godfried Bomans kan zijn ontleend, heeft een veel langere geschiedenis en gaat terug naar het jaar 1792. Handelaar Jacob Baltusz Pennemes schonk zijn hele vermogen aan het Diaconie-huis der Nederlandse Hervormde Gemeente van Oost Zaandam, die al in 1677 begon met de zorg voor wezen en ouderen. Het grote, naar de straatzijde zeer stenige en strenge gebouw dat we nu bezoeken, dateert uit 2002.

Lees de hele recensie hier.

 


2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
1.  Zorg voor goed toegankelijke buitenruimte voor je bewoners met dementie, kijk op onze website voor vele tips en oplossingen. Tip van Zorgvisite
2. Een kinderzwerfboeken station in de algemene ruimte: hebben kinderen altijd iets te lezen bij de hand. Tip van het Huis.
3. Zet een panoramatour van je huis op de website. Tip van het Huis..

3. Wonen zoals je gewend bent
Onder deze titel is een interview met Hetti Willemse gepubliceerd in het boek "Onze toekomst is niet grijs"
dat door AxionContionu is gepresenteerd ter gelegenheid van het afscheid van bestuurder Lex Roseboom. In het interview vertelt Hetti over het bondgenootschap van cliënten, naasten medewerkers dat gericht is op het Thuis Voelen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Vanuit Publicarea worden trajecten aangeboden om dit bondgenootschap te ontwikkelen en versterken; zie de website www.publicarea.nl 
De tekst van het interview vindt u hier.

4. Een goede buur
Een leuk initiatief van Coloriet locatie DE Hoven: een gratis mok om gratis koffie en thee te nuttigen in het restaurant: wel zelf je eigen mok afwassen.

   
5. Verzorgingshuizen ongekend populair?
Vorige week verschenen in de media berichten dat 20% van de ouderen graag in een verzorgingshuis zouden willen wonen. In alle decennia van het bestaan van verzorgingshuizen is de populariteit nog nooit zo groot geweest. Opmerkelijk. Of heeft het toch vooral te maken met de huidige ontwikkelingen in de zorg en het zoeken naar vastigheden? Zie hier het bericht.

6. Muziek goed voor mensen met dementie.
De Dames THe kunnen maar niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat er naast zorg in heen verpleeg- of verzorgingshuis voldoende aandacht is voor andere belangrijke levensaspecten. Zoals cultuur, hobbies en recreatie. En als de bewoners met dementie niet meer in staat zijn om naar een theater te gaan, zorg dan dat het theater naar hen komt. Onlangs is weer naar voren gekomen hoe belangrijk en heilzaam bijvoorbeeld muziek is; en niet alleen voor de bewoners. Zie hier het bericht..

 

 


 

 


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl