Nieuws van Zorgvisite.nl: 'Op zoek naar contact met de buurt'

Zorgvisite

Nieuwsbericht
25-10-2013

Verschijnt eens per twee weken

Het volgende zorgvisite nieuwsbericht verschijnt op vrijdag 8 november 2013.


Nieuw boek door Hetti Willemse en Tineke van den Klinkenberg

U kent ze als lezers van het Zorgvisite nieuwsbericht als de Dames THe, maar onder hun eigen namen hebben Hetti Willemse en Tineke van den Klinkenberg een nieuw boek geschreven: ‘En zij leefden nog goed en tevreden. Hoe de bureaucratie bijdraagt aan een betere ouderenzorg’. De eerste exemplaren van het boek zullen op 19 november aan drie Tweede Kamerleden gepresenteerd worden. Bas van 't Wout (VVD), Vera Bergkamp (D66) en Otwin van Dijk (PvdA) zullen het boek in ontvangst nemen. Een exemplaar kunt u nu alvast bestellen via deze link.


Meer over het geheugen en beweging
Een lezer attendeerde ons op de colleges van Erik Scherder bij de Universiteit van Nederland, als reactie op het bericht van Hetti Willemse over het belang van bewegen voor het vitaal  houden van de frontale hersenlob, in de vorige Zorgvisite nieuwsbrief. In dit college onderstreept dhr. Scherder het belang van beweging bij ouderen in relatie tot het geheugen, als onderdeel van het terugkerende onderwerp dementie. Bekijk hier de andere colleges van Erik Scherder.


Jaarcongres Waardige Zorg
Vereniging Het Zonnehuis houdt op 21 november haar jaarcongres Waardige Zorg. Rode draad dit jaar is de noodzaak tot verandering in de langdurige zorg. De Dames THe zullen ook aanwezig zijn, en zullen geluiden laten horen uit hun nieuwe boek. 


Nieuwe reacties
Er zijn weer twee nieuwe reacties binnen gekomen op de zorgvisites aan Humanitas-Akropolis en Talma Hof.


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.


Steenvoorde maakt het motto ‘een dag niet gelachen is een dag niet geleefd’ waar.
4 THeKopjes
Deze week waren de Dames THe bij woonzorgcentrum Steenvoorde te Rijswijk op bezoek. Dit woonzorgcentrum beschikt over een heus zwembad. Een faciliteit die de Dames erg aanspreekt en dus reden voor een kijkje. Bij binnenkomst vallen meteen het sfeervolle grand café en restaurant op, beide warm ingericht en met verrassende wandversieringen. Toch zien de Dames ook verbeterpunten. Zo kan het kleinschalige wonen voor ouderen met dementie meer naar buiten worden gekeerd door bijvoorbeeld zwaaicontact mogelijk te maken. Ook qua informatieverschaffing kan het beter, bijvoorbeeld door een kabelkrant en digitaal nieuwsbericht. Met wat finetuning is het prettig thuiskomen in Steenvoorde. Lees hier de complete zorgvisite.


De tips uit deze zorgvisite op een rijtje
 1. Scherm de parkeerplaats af indien deze zich in het zicht bevindt vanaf het terras of cafe. (Architectuur)
2. Zorg voor creatieve, lekkere menu's in het restaurant, en een mooie etalage. Dit trekt zowel bewoners als bezoekers. (Het Verblijf)
3. Let er in cafes en restaurants op dat er geruime tijd warme maaltijden verkrijgbaar zijn. 
(Het Verblijf)
4. Het komt de smaak van gebakjes en ander bakkersgoed ten goede als deze op kamertemperatuur zijn. (Het Verblijf)
5. Zorg ervoor dat er vanuit de woonkamers zwaaicontact mogelijk is. Voor veel bewoners verhoogt dit contact met de buitenwereld de levenskwaliteit. (Het Verblijf)
6. Voorzie buitenruimten van voorzieningen die tot bewegen stimuleren, zoals moestuintjes en bewegingstoestellen. (Het Verblijf)
7. Zorg voor aansluiting op WIFI voor bewoners en bezoekers, dat mag in deze tijd toch niet meer ontbreken. (ICT & Naasten)
8. Zorg voor een kabelkrant of tv in publiek toegankelijke ruimtes die bezoekers van informatie voorziet. (ICT & Naasten)
9. Zorg voor aanwezigheid van speelmogelijkheden voor kinderen, dit maakt een bezoekje voor hen ook leuker. (Het Verblijf)
10. Zet de maandelijkse activiteitenkalender ook op de website. (ICT & Naasten)
11. Zorg ervoor dat informatie omtrent de capaciteit van het verpleeg- verzorgingshuis, eventuele aanleunwoningen en bijbehorende wachttijden ter plaatse is. Evenals informatie over activiteiten en een digitaal nieuwsbericht. (ICT & Naasten)


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!
 
 


Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl