Nieuws van Zorgvisite.nl: kom op visite tijdens de 50PlusBeurs!

Zorgvisite

Nieuwsbericht
10-8-2012

50PlusBeurs

Zorgvisite.nl op de 50PlusBeurs!
Kom op visite bij Zorgvisite.nl op de 50PlusBeurs van 11 t/m 15 september in de Jaarbeurs Utrecht.
Speciaal voor lezers van het Zorgvisite nieuwsbericht nu 75% korting! Klik hier voor meer informatie.
Bestel snel via: www.plusticket.nl (en gebruik als actiecode: ZORGVISITE)
of bel 026 3779736 (geef aan actiecode: ZORGVISITE)
Bestelkosten € 2,50  


CionJjjsjshsg
Publiciteit
De afgelopen weken was er veel mediacommotie rondom het voornemen van zorgorganisatie Vierstroom om familie van bewoners te 'verplichten' mee te helpen in de zorg. Zorgvisie.nl haalt het project Houd de Naaste Vast aan als goed alternatief voor het ‘verplichten’ van familie en als voorbeeldinitiatief van hoe zorgorganisaties zelf veel kunnen doen om familie te betrekken bij de zorg voor hun naasten. Lees hier het Zorgvisie artikel terug. 
 

Publicaties

- National Health Insurance, column Hetti Willemse in Zorgvisie – 3 augustus 2012

Europees Jaar 2012 Actief ouder worden  
Zorgvisite.nl is aangemeld als innovatie op internationaal niveau in het kader van het Europees Jaar Actief Ouder Worden 2012.  Steun ons met een donatie!

U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

 

Lees hier de reactie te

'Samen midden in de maatschappij'

Volgens de Dames THe straalt Malderburch (Centrum voor Welzijn, Wonen en Zorg) dit motto uit in de persoonlijke benadering. De verzorgenden in de gang zijn aardig en respectvol. Er wordt vers en goed gekookt. De institutionele sfeer van de huisvesting is een minpuntje. Al met al geven de Dames Malderburch 4 THe-kopjes.    
   Nieuwe tips
1. Dieren zijn belangrijk om eenzaamheid tegen te gaan en reuring te creëren. Een mooi voorbeeld: Stichting OOPOEH (Opa's en Oma's Passen Op Een Huisdier) zet (eenzame) ouderen in als oppas voor huisdieren. (Het Verblijf)
2. Organiseer als Vriendenstichting van het huis een loterij, zoals Aafje’s Vriendenstichting doet. De stichting zamelt o.a. via de verkoop van loten geld in voor leuke dingen voor de bewoners van Aafje. (Ondersteunende functies)
3. Bied als bioscoop in de wijk of het dorp een senioren(film)programma aan waar bewoners en hun bezoek samen heen kunnen gaan. (Het Verblijf) 

Win een THe-pot!
Stuur uw gouden Thuis Voelen tip naar info@zorgvisite.nl en win een een THe-pot! (uitslag in najaar 2012) 


Sociale media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account @Zorgvisite. Via de website kun je je aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

Zorgvisite.nl is een initiatief van Vereniging Het Zonnehuis en Publicarea/Tineke van den Klinkenberg| © Publicarea 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl