Nieuws van Zorgvisite.nl: Naarderheem

Zorgvisite

Nieuwsbericht
28-03-2014

Verschijnt eens per twee weken

De volgende zorgvisite verschijnt over twee weken.


In deze Nieuwsbrief:
1. Goed toeven in Nearderheem
2. De tips uit deze Zorgvisite op een rij
3. Artikel Zorgvisite in Geron: tijdschrift over ouder worden en samenleving
4. Vrijwilligers met dementie winnen Europese prijs
5. Expositie Leestekens
6. Oma zet de buurt op stelten
7. Vervolg buurtvisite
8. Niet Vitales, maar Vitalis

  


Reacties
 


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.


 

1. Goed toeven in Naarderheem

4 THekopjes

Academisch centrum voor geriatrische revalidatie en complexe chronische zorg

Een vriendin van één der dames THe prees zich gelukkig van haar ziektekostenverzekeraar drie weken te mogen revalideren na een heupoperatie. Die revalidatie vond plaats in Naarderheem, één van de 16 locaties van Vivium Zorggroep. Naarderheem is een academisch centrum voor geriatrische revalidatie en complexe chronische zorg, waarvoor Vivium samen werkt met de Vrije Universiteit. Naarderheem behoort tot de top 3 van Nederland qua revalidatiecentra voor ouderen. Nou dan hebben we gauw een aanleiding om onze neus er in te steken en te bezien of Naarderheem ook een plaats in de top 3 van Thuis Voelen zorgorganisaties toekomt.        
 
De hele zorgvisite leest u hier.

 


2. De tips uit deze zorgvisite op een rijtje
 

  1. Zorg dat het netwerk goed werkt en het gebruik van Wifi voor de bezoeker geen probleem oplevert. (tip van zorgvisite)
  2. Met een hoge bank kun je de ruimte in het restaurant onderverdelen zodat er ook wat ruimten met een intiemer karakter ontstaan. (tip van het huis)
  3. Een eigen koelkast voor bewoners voor eigen eten en drinken is prima, mits met duidelijke data-stickers. (tip van het huis)
  4. Plaats geluidsapparatuur waar bewoners hun eigen CD’s kunnen draaien. (tip van het huis)
  5. Zorg voor voldoende schriftelijke informatie (op de website) en voor iedere doelgroep. (tip van zorgvisite)


3. Op bezoek bij verpleeg- en verzorgingshuizen. Zorgvisite.nl
In het nieuwste nummer van Geron, Tijdschrift over ouder worden & samenleving (maart 2014) is een artikel opgenomen over Zorgvisite.
De Dames THe leggen, ondersteund door Joukje Woelders, het initietief nog eens uit voor een groot publiek.
De link naar het artikel vindt u
hier


4. Vrijwilligers met dementie winnen Europese prijs

Dement Talent zet mensen met dementie in de maatschappij aan het werk, waaronder bij Staatsbosbeheer en Radio Kootwijk. Een mooi voorbeeld waaruit blijkt dat mensen met dementie nog veel kunnen en willen en er eigenwaarde aan ontlenen. Wij feliciteren de initititiefnemers met de Europese Prijs, de EFID Award. Een prijs die initiatieven beloont die prettig leven voor mensen met dementie bevordert.

5. Expositie Leestekens
De taal van mensen met dementie is vaak verrassend, soms net poezie. Dat vinden althans de samenstellers van de expositie "Leestekens. Levenskunst van mensen met dementie" en ze laten u daar graag kennis meemaken. Bekijk dementie eens met een andere blik in Galerie Amsterdam Outsider Art, Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A Amsterdam (net naast de Hermitage). Nog tot en met 30 maart aanstaande.


6. Oma zet de buurt op stelten

Bewegen helpt zorgvragen voorkomen en brengt jong, oud en buurtbewoners met elkaar in contact. Deze actuele en maatschappelijke thema’s stelt auteur Yvonne Witter op speelse wijze aan de orde in het kinderboekje Oma zet de buurt op stelten. Oma Sita neemt het heft in handen en start een burgerinitiatief. Oma Sita is een actieve en doortastende Surinaamse, die in haar enthousiasme haar gelijknamige kleindochter meeneemt. Al stuit het plan soms op weerstand, samen met de hele buurt zorgen zij ervoor dat er op een verlaten veldje een beweegtuin tot stand komt. Bestellen via AedesActiz kenniscentrum.

                                 

7. Vervolg buurtvisite
Naar aanleiding van de Buurtvisite Oostelijke Eilanden heeft de stadsdeelwethouder de Dames THe uitgenodigd om hem te informeren en te inspireren over de opgedane bevindingen. Stimulerend deze interesse vanuit de politiek hoe je door Anders denken Anders doen en met andere ogen de grote opgaven op het gebied van een aangename, veilige en vertrouwde oude dag tegemoet kunt treden.

 

8. Niet Vitales. maar VITALIS,
Dit als correctie op de vorige nieuwsbrief waarin we melding maakten van het schrijver in huis project. Helemaal volledig: Vitalis WoonZorg Groep uit Eindhoven.


 
Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!


Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl