Nieuws van Zorgvisite.nl: genoeg potentie in Nieuwegein

Zorgvisite

Nieuwsbericht
18-01-2013

Dames THe wensen u een gelukkig 2013!

We hadden u vorig jaar beloofd dat dit nieuwsbericht op 11 januari zou verschijnen. Door omstandigheden is het eerste nieuwsbericht van Zorgvisite in het nieuwe jaar een weekje later. Veel leesplezier!

De volgende zorgvisite verschijnt op 1 februari 2013.


De Dames THe in het land

- Op donderdag 24 januari 2013 zijn de Dames THe de inleidende sprekers op de studiedag over Regelarme Langdurige Zorg
- Tijdens het congres Kleinschalig zorgen voor ouderen op 4 april 2013 zullen De Dames THe hierover hun licht laten schijnen


Publicaties
Nieuwe column Dame He, Kompas voor de toekomst van een betere ouderenzorg, Zorgvisie – 11 januari 2013

'Mezzo wil mantelzorg uit het verdomhoekje.' Lees hier het hele nieuwsbericht.

2013:Samen voor de buurt
Bijdrage Dame He aan het Buurtkompas, voor een levensloop bestendige buurt.Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!


 


Goed ingesteld, maar.....
..... fine tuning gewenst.


Na in november van afgelopen jaar een bezoek te hebben gebracht aan De Geinsche Hof, Vuurscheschans 77, hebben de Dames THe nu deel twee van deze visite, Vuurscheschans 75, voor hun rekening genomen. De locatie heeft een goede herstart gemaakt, maar de Dames THe hebben nog wat te wensen over. Er is genoeg potentie om nog hoger te scoren. (gemiddeld 4 THe-kopjes).Lees hier de zorgvisite met de volgende onderwerpen:
. Kleinschalig wonen
. Kom met visie en plannen voor de ruimte om je heen.
. Biggen trekken aandacht
. Op de foto voor uw eigen kerstkaart
. Ruime openingsuren in het restaurant
. Maak combinatie van receptie en winkel en/of restaurant
. Atrium met geleased aquarium
. De Dames THe hebben nog wat te wensen over

De Dames THe hebben in de Vuurscheschans 75 het praktijkvoorbeeld van de de Gouden ThuisVoelen Tip van de 50-plus Beurs gezien. Geen witte instellingskopjes, maar vrolijke, gekleurde kopjes.

   Lees hier verder 


Nieuwe tip
Zorg dat bij binnenkomst ieder z’n informatie op kwijt kan over activiteiten die plaatsvinden in de zorginstelling. Zoals de fotograaf die bij de Vuurscheschans 75 langskomt om ‘uzelf te portretteren voor een kerstkaart in aanwezigheid van de Kerstman'.

Sociale media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kun je je aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.


Lees hier de reac


 
Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl