Nieuws van Zorgvisite.nl: 'Wil en kansen. Het komt aan op de uitvoering.'

Zorgvisite

Nieuwsbericht
31-05-2013

Verschijnt eens per twee weken

Het volgende Zorgvisite nieuwsbericht verschijnt op vrijdag 14 juni 2013.


Dementelcoach
Dementelcoach is een zorginnovatie in het kader van Deltaplan Dementie. Het biedt hulp aan naasten van mensen met dementie die nog zelfstandig wonen. In 10 telefonische gesprekken met een vaste coach, kunnen mantelzorgers hun hart luchten, advies inwinnen en problemen bespreken.  Lees hier uitgebreid over Dementelcoach.


Medewerkers lopen bruidsmodeshow
In verpleeghuis Boerhaave in Haarlem hebben verzorgenden een bruidsmodeshow gelopen voor de bewoners, met trouwjurken vanaf de jaren '50. Klik hier voor inspiratie, informatie en een foto van de jurken.


Toneelstuk Mia Mantel
Op donderdag 6 juni, van 14.30 tot 16.00 uur, wordt het toneelstuk Mia Mantel opgevoerd bij Vitalis locatie Vonderhof in Eindhoven. Klik hier voor meer informatie.


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

Verpleeghuis Magnushof
Wil en kansen. Het komt aan op de uitvoeringVoor de zorgvisite van deze week hebben de Dames THe een bezoek gebracht aan Verpleeghuis Magnushof in Schagen. Dit grote verpleeghuis biedt plaats aan 220 bewoners voor zowel kort- als langdurend verblijf. Het is een functioneel huis dat er op zich goed en schoon uitziet. De Dames THe hopen dat de Magnushof haar voordeel doet met de tips en bevindingen van deze zorgvisite.   (3,5 THekopje)
Lees hier de complete zorgvisite.


De tips uit deze zorgvisite op een rijtje
 1. Ontwikkel als zorgorganisatie een visie op het verbinden van jong en oud. (Architectuur)
2. Ga creatieve nieuwe verbingen aan met (organisaties uit) de buurt om de eploitatie van voorzieningen rendabel te houden. (Ondersteunende functies)
3. Kies ervoor om schuifdeuren in een restaurant dicht te doen als er weinig bezoekers zijn. Daardoor krijgt een grote ruimte een intiemer karakter. (Architectuur)


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.


 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl