Nieuws van Zorgvisite.nl: 'Spil voor ouderen in de wijk vraagt om zekerheid voor de toekomst'

Zorgvisite

Nieuwsbericht
17-01-2014

Verschijnt eens per twee weken

De volgende zorgvisite verschijnt anders dan gebruikelijk de volgende keer op maandag 3 februari. Dit vanwege verandering in de 'host' service.


Reacties
Er is de afgelopen weken gereageerd op verschillende zorgvisites. In een reactie wordt De Eshoeve geprezen om de verzorging en begeleiding, niet alleen voor de bewoonster maar ook voor de familie. In een andere reactie krijgt De Magnushof het verzoek om de bezoekerstijden duidelijker te etaleren. Vanuit de Bieslandhof is er gereageerd door de locatiemanager. Het bezoek van de Dames THe werd gewaardeerd, de tips zullen ter harte genomen worden en er wordt verder gewerkt om het programma "De droom van De Bieslandhof" te realiseren.


Actiz kwaliteitsverbeteraarskrant
In december is de Jenneke van Veen-Verbeterprijs uitgereikt aan Omring Thuiszorg op Texel voor het project rond het vroegtijdig signaleren van delier bij ouderen. In navolging hierop heeft Actiz een krant gepubliceerd met alle initiatieven die meedongen in de verbeterprijs. Lees hier de inspirerende ideeën voor verbeteringen in de langdurige zorg.


Blue Monday  
Vitalis woonzorggroep begint op maandag 20 januari met een programma muziektherapie, een reeks belevingsconcerten onder de naam Blue Monday. Deze reeks concerten is bedoeld voor diep dementerenden, om door middel van muziek non-verbaal contact te stimuleren. Een mooie manier om de 'blue monday' af te schudden.


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.


Wijndaelercentrum, Den Haag
Spil voor ouderen in de wijk vraagt om zekerheid voor de toekomst 
3.5 THeKopjes
Na een periode van feestelijkheden en mooie vakanties is het weer tijd voor een nieuwe zorgvisite. Het Wijndealercentrum in Den Haag werd eind november door de Dames THe bezocht. De dames troffen een klassiek verzorgingshuis aan, de omvang van de appartementen bleek wat achterhaald en ook de buitenruimte was hier het ondergeschoven kindje terwijl daar toch veel potentie in zit. Het Wijndaelercentrum blijkt wel echt een huis van de buurt. Er bevindt zich een activiteitencentrum waar zowel bewoners als oudere buurtbewoners die behoefte hebben aan gezelligheid terecht kunnen voor activiteiten en gezamenlijke maaltijden. Ook zijn de dames aangenaam verrast door de keuken, er wordt iedere dag met verse ingrediënten gekookt en eens in de maand wordt een themawijkdiner georganiseerd. Al bestaat er onzekerheid over de toekomst van het huis door de veranderende omstandigheden in de zorg, de dames THe denken dat met een creatieve geest het Wijndaelercentrum een belangrijke functie kan behouden in het realiseren van een levensloopgarantie voor de wijkbewoners.
 Lees hier de gehele zorgvisite.


De tips uit deze zorgvisite op een rijtje
 1. Fleur de tuin op met kleine dieren of plantenbakken waarin getuinierd kan worden. Naast de gezelligheid die het meebrengt houdt het bewoners ook actief. (Zorgvisite Tip, Het Verblijf)
2. Plan voor een verhuizing een huisbezoek, waarin vragen beantwoord worden over de zorg die een nieuwe bewoner nodig heeft. Op deze manier krijgt de zorgaanbieder een goed beeld van de nieuwe bewoner en hoe zijn/haar leven eruit ziet. (Tip van het Huis, Voor de opname)
3. Bij een huisbezoek voorafgaand aan de verhuizing is het maken van foto’s van de woonsituatie van een nieuwe bewoner handig voor de overdracht naar de andere medewerkers. Zo krijgen zij ook een goed beeld van de bewoner en zijn achtergrond. (Zorgvisite TIp, Voor de opname)  
4. Probeer het instellingsvocabulaire te beperken. Zorglogeren klinkt veel aardiger en uitnodigender dan respijtzorg. (Zorgvisite Tip, Ondersteunende Functies) 
5. Een ontbijtje op bed voor jarigen en nieuwe bewoners: straalt een zeer welkom gevoel uit. (Tip van het Huis, Het Verblijf)
6. Een ‘train je fit’ bewegingsprogramma houdt bewoners elke dag actief. (Tip van het Huis, Het Verblijf) 
7. Plattegronden van het huis of een filmpje met een virtuele rondleiding door het huis zijn goede toevoegingen op de website van zorginstellingen. (Zorgvisite Tip, ICT en Naasten)


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!
 
 


Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl