Nieuws van Zorgvisite.nl: Quintus, Den Haag
 

Zorgvisite

Nieuwsbericht
25-09-2015                       

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin oktober
 

 Dit is de zorgvisite nummer 109.


In deze Nieuwsbrief:
1. Quintus, Den Haag: 3,5 THekopjes
2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
3. Studenten geven college in zorginstellingen
4. Cliënten Vertegenwoordigen. Samen de Thuis Voelen agenda maken: wie doet er mee?

 


Reacties:
Dames THe heeft gereageerd op Janskliniek: De Dames gaan altijd undercover op visite en houden ook altijd rekening met de privacy van bewoners, medewerkers en bezoekers. Hierom zijn er nooit veel foto's van binnen het gebouw. Voor een beter beeld moet u altijd zelf op visite.

son ijzerman heeft gereageerd op Janskliniek: zijn er niet meer foto,s van de binnen kant van het gebouw


 


 


 


 


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. Quintus Den Haag
3,5 THekopjes
Ook respect voor het vijfde wiel aan de Respect Zorggroep wagen

 

Quintus

Nectarinestraat 11

2552 CZ Den Haag

Tel: 070 3915400

Email: info@respectzorggroep.nl;respectservicebureau@respectzorggroep.nl

www.respectzorggroep.nl

 

Ook respect voor het vijfde wiel aan de Respect Zorggroep wagen

IMG_5538

 

Drie en half THe kopje

Het is een gezellig ‘zuster’ uitje deze zorgvisite naar Quintus, een locatie die onderdeel is van de Respect Zorggroep Scheveningen. Mieke van de Berg wil ook graag de fijne kneepjes van het Dames THe vak leren. Hoe meer zielen hoe meer ouderenzorg vreugd!

Al eerder zijn de dames THe bij een van de vier locaties van deze zorgorganisatie op visite geweest, namelijk bij Bosch en Duin. Respect voor Respect en vier en een half THe kopjes was destijds onze overall beoordeling. We zijn benieuwd hoe we deze locatie van Respect zullen ervaren. Is er een Respect gevoel te ontwaren ook daar waar een locatie als Quintus zich louter richt op cliënten met de zwaarste zorgvraag, zowel somatisch als psychogeriatrisch. Er zijn 100 plaatsen voor beschikbaar. Een overzichtelijke schaal.

Maak van zorgindustriepark een Hart voor Zorg Park

Quintus ligt op een enorm terrein een beetje in het zuidwesten van Den Haag achter het eind van de Oude Haagweg. In een immense groene grasruimte staan veel op zich zelf staande en uiterlijk in zich zelf gekeerde zorggebouwen van veel zorgorganisaties: van psychiatrie tot verslavingszorg. Als argeloze bezoeker ervaar je er geen greintje plezier bij, noch ontdek je enig bankje om even lekker neer te strijken.
Lees de hele zorgvisite hier.

2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
1. Heb een prijslijst voorhanden met alle producten en diensten die je kunt leveren als zorggroep. Tip van het Huis.
2. Behalve een functionele inrichting mag een restaurant ook een ontspanning cq lounge deel hebben . Tip van Zorgvisite.
3. Naast de gratis koffie, speciale goede koffie serveren tegen betaling. Tip van het Huis. 

3. Studenten geven college in zorginstellingen
Jong ontmoet oud: studenten geven colleges aan ouderen in bijvoorbeeld zorginstellingen. Zinvolle tijdsbesteding voor beide partijen, dat is het idee achter Edsin: Educatie voor Senioren. Een burgerinitiatief dat zeker navolging verdient. Lees er meer over op de eigen website: www.edsin.nl

4. Cliënten Vertegenwoordigen. Samen de Thuis Voelen agenda maken:  wie doet er mee?
Project Cliënten Vertegenwoordigen
LOC (Landelijk Overleg Cliëntenraden) en Publicarea hebben een Participatie Versterkingstraject ontwikkeld om cliëntenraden in de ouderenzorg te versterken. De transities in de (langdurige) zorg doen een groter beroep op participatie en eigen kracht.
Met het project Cliënten Vertegenwoordigen worden cliëntenraden binnen de ouderenzorg versterkt en krijgen concrete handvatten voor betrokkenheid van naasten (familie, vrienden, kennissen) binnen een woonzorgcentrum. Niet omdat het moet, maar omdat die betrokkenheid meerwaarde heeft voor de bewoner en in het verlengde daarvan de medewerkers en naasten zelf.

Klik op de flyer voor meer informatie.

Na vijf eerdere pilots, is er door extra subsidie van ZonMW nu ruimte voor nieuwe pilot lokaties
 
Wat kost deelname ?
Omdat ZonMW subisidie verleent zijn de kosten beperkt. Een zorgorganisatie betaalt een eigen bijdrage van  1.800,-- euro.
Deelname aan de pilot onder deze voorwaarden geschiedt volgens het principe: Wie het eerst komt wie het eerste maalt.   
 
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Marita Tolman (projectleider Cliënten Vertegenwoordigen), via maritatolman@publicarea.nl.
 

 

 


 

 


Steun ons met een donatie!
Zorgvisite is een maatschappelijk initiatief. U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

  
Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl