Nieuws van Zorgvisite.nl: 'Op zoek naar contact met de buurt'

Zorgvisite

Nieuwsbericht
28-06-2013

Verschijnt eens per twee weken

De Dames THe houden een zomerstop. De volgende zorgvisite verschijnt op vrijdag 16 augustus 2013.
________________________________________
Zorgvisite.nl opgenomen in Gids Consumentenbond
Zorgvisite.nl is opgenomen in de Gezondheidsgids van de Consumentenbond. Volgens de Consumentenbond is zorgvisite.nl een goede site om informatie over zorginstellingen te vinden. Kijk hier voor de vermelding van zorgvisite.nl en hier voor het bestellen van de Gezondheidsgids.


Evaluatieonderzoek naar Zorgvisite.nl
U kunt nog steeds meedoen met het evaluatieonderzoek naar zorgvisite.nl. De enquête vindt u hier.
_______________________________________
Nieuwe Tips en reacties op Zorgvisite.nl
Afgelopen weken zijn er door bezoekers van de website enkele nieuwe tips geplaatst als reactie op de laatste zorgvisite. Ook is vanuit het Bartholomeus Gasthuis gereageerd op de zorgvisite van de Dames THe. Lees hier de reacties
________________________________________
Nieuwe Zorgvisie Column
Lees de nieuwste Zorgvisie Column van Dame He, Hetti Willemse: Inkrimpen zorgkantoren is zonde geld, van 20 juni 2013.


Woonz.nl
Lees hier meer over woonz.nl een soort Funda voor zorgwoningen. Corporatie Corona Wonen heeft sinds vorige week 9600 wooneenheden op de website geplaatst. Klik hier om naar woonz.nl te gaan.
________________________________________
Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.


Zorgcentrum Prinsenhof en Verpleeghuis de Riethoek
Een in zichzelf gekeerd gebouw op zoek naar contact met de buurt.


Deze week hebben de dames THe Prinsenhof en De Riethoek bezocht.  Bij binnenkomst in De Riethoek blijkt dat bezoek weinig zin heeft, omdat de bewoners nog dit jaar naar het nieuwe verpleeghuis zullen vertrekken en de Riethoek afgebroken wordt. De Dames THe besluiten naastgelegen zorgcentrum Prinsenhof te bezoeken. Ze vinden Prinsenhof een prettig gebouw, maar in z’n architectuur te veel naar binnen gekeerd. De Dames THe hopen dat de buitenruimte na afbraak van De Riethoek beter benut gaat worden voor beschermde buitenruimte voor de bewoners. (gemiddeld 3,5 THekopje)
Lees hier de complete zorgvisite.


De tips uit deze zorgvisite op een rijtje
 1. Door middel van een Comfort à la carte pas kunnen bewoners gebruik maken van allerlei voorzieningen, zoals maaltijdservice, begeleiding bij maaltijdverstrekking, personenalarmering, klussendienst, wasservice, etc., maar hebben ze via hun ZZP ook recht op deelname aan twee verenigingen. Willen ze meer dan moeten ze daarvoor betalen. (Het verblijf)
2. Laat bewoners en buurtbewoners die meegaan met uitstapjes een formulier invullen met vragen als:
Is er verhoogde kans op verslikken? Mag de bewoner onder begeleiding, maar zonder medische zorg het gebouw uit? Zijn sommige dranken en voedingsstoffen verboden?, om hen zo nog beter te kunnen begeleiden. ( Ondersteunende Functies)
3. Zorg voor een voorlees-optie op de website. Zo is informatie ook goed toegankelijk voor slechtziende of blinde bewoners en geïnteresseerden. (ICT & Naasten)


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!
 
 


Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl