Nieuws van Zorgvisite.nl: Heemswijk, Heemskerk

Zorgvisite

Nieuwsbericht

23-06-2014                        

Verschijnt eens per twee weken

De volgende zorgvisite verschijnt over twee weken.
Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's, familie en bekenden.


In deze Nieuwsbrief:
1. In Heemswijk te Heemskerk krijgen bewoners letterlijk de ruimte. 
2. Selectie van de Zorgvisite Tips Heemswijk.
3. www.grijswaard.nl gelanceerd
4. Extra zoekfunctie op de site Zorgvisite.nl
5. E-coachingsprogramma dementie voor mantelzorgers


 


Reacties
Met sturing op uitstraling kan Lindendael top worden: Ik wil jullie namens mijn collega's bedanken voor jullie verfrissende kijk op Lindendael. Met elkaar waren we al druk bezig om de uitstraling van het huis en alles wat er bij hoort te verbetering. Het kan natuurlijk altijd beter en dan is een blik van iemand anders wel belangrijk. Al jullie tips nemen wij mee in onze voortgang. Dank ook voor de tips van het huis die jullie benoemd hebben. Monique Boots. manager zorg en welzijn
 


  


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.1. In Heemswijk te Heemskerk krijgen bezoekers letterlijk de ruimte.
THekopjes: 3,5

 

 

Woonzorgcentrum Heemswijk
Heemswijk 1
1964RM Heemskerk
Tel.: 088-9957300
Email: Info@vivazorggroep.nl
www.vivazorggroep .nl

 

P1030151

 

Woonzorgcentrum Heemswijk is onderdeel van ViVa! Zorggroep.  De Zorggroep beschikt in Noord Holland over o.a. 11 woonzorgcentra tussen Beverwijk en Heiloo.

P1030164

Woonzorgcentrum Heemswijk bevindt zich in een pand -we schatten uit- de 70-er/80-er jaren. We hebben dit woonzorgcentrum uitgekozen, omdat de bewoners er zowel binnen als buiten over veel loop/bewegingsruimte beschikken, zo hebben we gelezen in de media en op de website. Jammer genoeg zijn er in ons land niet zo heel veel huizen waar bewoners zelfstandig hun weg naar een beschermde buitenruimte kunnen vinden, terwijl dat voor hen toch zo belangrijk is. Cliënten met een BOPZ, die niet zelfstandig de straat op mogen, dwz zich niet alleen in de onbeschermde openbare ruimte mogen wagen, dragen in Heemswijk een armband die een signaal geeft als zij het huis naar de niet beschermde omgeving willen verlaten.

De hele zorgvisite recensie van Heemswijk vindt u hier. 2. Selectie van de Zorgvisite Tips Heemswijk

1. Verwijder te dichte begroeiing die het zicht op de buitenwereld ontneemt. Tip van Zorgvisite.
2. Een laag gehangen basketbalring maakt het bewoners in een rolstoel mogelijk de bal daarin te mikken. Tip van het Huis.
3. In het restaurant: kannen water en een schaal lekkere koekjes voor het pakken. Tip van het Huis.
4. Breng de kantoren en opslagruimte onder op de bovenverdieping en gebruik de benedenverdieping zoveel mogelijk voor wonen. Tip van Zorgvisite.

Alle tips vindt u in de recensie.


3. www.grijswaard.nl gelanceerd

Leyden Academy of Vitality en Ageing heeft een nieuw blog gelanceerd. Met deze blog willen zij Nederland een andere kijk geven op ouder worden. Dit doen zij met actuele berichten over het onderwerp, interviews met ouderen, veel wetenschappelijke feiten die kunnen worden gebruikt om beter beleid te maken, maar bovenal ook met opiniërende stukken van smaakmakers. Kijk eens op de site www.grijswaard.nl

4. Extra zoekfunctie op de site Zorgvisite.nl

De Dames THe zijn hard op weg naar de 100 recensies, er zijn er nu al meer dan 80 gepubliceerd op de website. Om door de bomen het bos te blijven zien is een extra zoekfunctie op de site toegevoegd. Naast het zoeken op de kaart (Google maps) zoals dat al kon, kan nu ook door het intypen van de naam van de zorginstelling worden ontdekt of er al een recensie van dat huis is gemaakt.

5.
E-coachingsprogramma dementie voor mantelzorgers

Een nieuwe website helpt mantelzorgers bij het vinden van activiteiten die met een dementerende kunnen worden opgepakt. Er worden zeer praktische tips gegeven en door een regelmatig contact op het web worden nieuwe ideeen en ervaringen met regelmaat gedeeld. De website is www.actiefbijdementie.nl


 
Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!


Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl