Netanyahu liegt tegen Tweede Kamer en Nederlandse bevolking over omvang nederzettingen.
indien deze e-mail niet juist wordt weergegeven.
25 januari 2012
Dierbare,

Het zal u niet zijn ontgaan, afgelopen week was de Israëlische premier Netanyahu in Nederland. 
 
In een open brief aan minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal heb ik erop aangedrongen het bezoek aan te grijpen om de Israëlische premier eens stevig de levieten te lezen. Onder zijn verantwoordelijkheid worden immers tal van vergrijpen tegen het internationaal recht gepleegd. 
 
Ik vrees dat mijn oproep aan dovemansoren was gericht, want Netanyahu's bezoek vond plaats in het kader van de intensivering van de Nederlands-Israëlische betrekkingen, waartoe de VVD en het CDA in het regeerakkoord hebben besloten. Het is moeilijk te geloven, maar waar. Op initiatief van Nederland worden de betrekkingen met Israël geïntensiveerd, terwijl de regering-Netanyahu het nederzettingenbeleid intensiveert. 
 
Op basis van drie Israëlische bronnen hebben we een inventarisatie gemaakt van de nederzettingenuitbreidingen in het afgelopen jaar. Die wijst uit dat de Israëlische autoriteiten in 2011 de bouw van 8.878 nederzettingenhuizen hebben aangekondigd. In aanvulling daarop is de bouw van 3.769 huizen goedgekeurd. Opgeteld meer dan 12.500 nederzettingenhuizen, die de weg naar vrede blokkeren. Meer dan 12.500 huizen, die steen voor steen een schending zijn van het internationaal recht.
 
Onze regering lijkt het weinig te deren. Premier Rutte zou tegen Netanyahu gezegd hebben dat het de onderhandelingen "extreem goed" zou doen, wanneer Israël de bouw van nederzettingen zou bevriezen. Welke onderhandelingen? De onderhandelingen over een twee-statenoplossing die door het nederzettingenbeleid wordt vernietigd?

De Nederlandse regering zou een voorbeeld moeten nemen aan Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, die het nederzettingenbeleid onlangs in scherpe bewoordingen hebben veroordeeld:

  “Israëls voortdurende aankondigingen de bouw van nederzettingen in de Bezette Palestijnse Gebieden te versnellen dragen een vernietigende boodschap uit. Alle nederzettingenactiviteit, ook in Oost-Jeruzalem, moet onmiddellijk stoppen.”

In een interview met Nieuwsuur heeft premier Netanyahu het lef gehad om de Nederlandse bevolking over de omvang en gevolgen van het nederzettingenbeleid ernstig te misleiden. Daarin zei hij:

  "De nederzettingen beslaan 1,5 procent van het territorium van de Westelijke Jordaanoever. 1,5 procent.”

Tegenover leden van de Tweede Kamer zou hij dezelfde bewering gedaan hebben.
 
Informatie van de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem laat zien dat Netanyahu in wezen gelogen heeft. Het percentage dat hij noemde heeft uitsluitend betrekking op de “built-up areas” in de nederzettingen, dus de grond waarop huizen staan. Deze gebiedsdelen liggen echter binnen “municipal jurisdictional areas” en “areas of regional councils”, die een onlosmakelijk onderdeel van het nederzettingenbeleid zijn. Die gebieden besloegen in 2010 respectievelijk 9.28% en 33.5% van de Westoever. Alles bij elkaar 42.8%. Palestijns land dat feitelijk ingelijfd is door Israël en niet toegankelijk is voor Palestijnen.  
 
Een parlementariër onwaardig is het gedrag van Tweede Kamerlid Raymond de Roon (PVV), die premier Netanyahu wilde aansporen om nóg meer nederzettingen te bouwen. Via twitter verkondigde hij:

  "Vandaag vraag ik Netanyahu in 2e Kamer om voor Israel te blijven bouwen in Jerusalem, Judea en Samaria zolang palestijnen vrede verhinderen"

Zou Raymond de Roon bij zijn beëdiging als Kamerlid niet verklaard hebben dat hij trouw zweert aan de Grondwet? Daarin is immers bepaald: "De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde." De nederzettingen en ander beleid van de regering-Netanyahu ondermijnen die rechtsorde! 
 
Onze minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal zei onderwijl over de intensivering van de betrekkingen: "Wij gaan hier gewoon mee door". Daarmee geeft hij het signaal af dat Israël kan doorgaan met illegaal beleid dat vrede blokkeert. Bovendien dreigt nu het gevaar dat de nederzettingen direct van de intensivering profiteren. In een tweetal opinieartikelen in NRC Handelsblad en de Volkskrant hebben onze directeur Martin Siepermann en Hans van den Broek, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en lid van onze Raad van Advies, deze bezwaren uiteen gezet.
 
Tot besluit wijs ik u graag op twee andere artikelen. Al vaker heb ik gewezen op de golf van anti-democratische wetgeving die Israël overspoelt, bedoeld om de Israëlische vredes- en mensenrechtenorganisaties te ondermijnen.
 
Uit onverwachte hoek kwam daar nu stevige kritiek op. In een opinieartikel schreef Alon Liel, voormalig Israëlisch ambassadeur in Zuid-Afrika en directeur-generaal van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, dat deze wetgeving sterk doet denken aan Apartheid Zuid-Afrika, in het bijzonder de anti-boycotwet. Het Zuid-Afrikaanse equivalent van deze wet was ook niet gericht tegen groeperingen die zich schuldig maken aan gewelddadige of illegale activiteiten, schreef Liel, maar tegen “voices of conscience” die een probleem werden voor het regime. Het verklaart waarom organisaties van kolonisten, die de belangen van nederzettingen behartigen, in Israël vrij spel hebben.
 
Ook om die reden zou een intensivering van de Nederlands-Israëlische betrekkingen niet aan de orde mogen zijn. De regering-Rutte zou nu solidair moeten zijn met de in de verdrukking geraakte Israëli's die voor een rechtvaardige vrede strijden, niet met de krachten in Israël die vrede ondermijnen.
 
In plaats van verantwoording af te leggen voor de toenemende onderdrukking van Israëlische vredes- en mensenrechtenorganisaties greep premier Netanyahu zijn bezoek aan om de oorlogstrom te roeren vis-à-vis Iran. Roger Cohen, gezaghebbend commentator van de New York Times, heeft de grote risico's van een Israëlische aanval op Iran helder samengevat. In zijn artikel Don't do it Bibi waarschuwt hij:
 
  "An Israeli attack unites Iran in fury, locks in the Islamic Republic for a generation, cements the Syrian regime, radicalizes the Arab world at a moment of delicate transition, ignites Hezbollah on the Lebanese border, boosts Hamas, endangers U.S. troops in the region, sparks terrorism, propels oil skyward, triggers a possible regional war, offers a lifeline to Iran just as Europe is about to stop buying its oil, adds a Persian to the Arab vendetta against Israel, and may at best set back Iran’s nuclear ambitions a couple of years."

Men mag hopen dat deze woorden aan de Bezuidenhoutseweg en op het Binnenhof zullen beklijven.
 
Hartelijke groet,


voorzitter

Ps: we zouden graag het bereik van onze nieuwsbrief sterk vergroten. Zou u ons daarbij willen helpen door deze nieuwsbrief door te sturen aan uw vrienden en kennissen?


SCHENDINGEN INTERNATIONAAL RECHT 2011

In Israël en de bezette Palestijnse gebieden worden ernstige schendingen van het internationaal recht gepleegd. Voor veel van die schendingen is de Israëlische regering verantwoordelijk. Desondanks intensiveert de Nederlandse regering de betrekkingen met Israël. 
 
Wij hebben een overzicht gemaakt met belangrijke voorbeelden van schendingen, gebaseerd op feiten en cijfers van VN-organisaties en Israëlische mensenrechtenorganisaties. De rechteloosheid waar de Palestijnen aan blootstaan komt onder meer in de volgende statistieken tot uitdrukking.

Geweld door Israelische leger
Kolonistengeweld


Bekijk hier het volledige overzicht.

Bekijk ook de confronterende compilatievideo die B'Tselem heeft gemaakt met beelden van ernstige mensenrechtenschendingen die vrijwilligers in 2011 hebben gefilmd. En lees het jaarverslag van Human Rights Watch met een integraal overzicht van schendingen in 2011, gepleegd door het Israëlische leger, Israëlische veiligheidsdiensten, kolonisten, Palestijnse veiligheidsdiensten, Hamas en andere Palestijnse groeperingen.SCHENKEN MET BELASTINGVOORDEEL

Overweegt u om ons structureel met een jaarlijkse bijdrage van € 100 of meer te steunen? Dan is het voor u (en ook voor ons) het voordeligst als u dat via een periodieke notariële schenking doet. 
 
In het geval van een ‘gewone’ gift zijn giften pas aftrekbaar indien zij hoger zijn dan 1% van uw verzamelinkomen. Bij een periodieke notariële schenking is die beperking er niet. Met een periodieke notariële schenking profiteert u dus maximaal van dit belastingvoordeel. Uw gift is dan volledig aftrekbaar van de belasting. Afhankelijk van uw situatie ontvangt u een derde tot de helft van het jaarlijks gedoneerde bedrag van de Belastingdienst terug.
 
Het doen van een periodieke notariële schenking is heel eenvoudig en geheel kosteloos.
 
Meer info

IN DE MEDIA

Leden van bestuur, directie en Raad van Advies van The Rights Forum verschijnen regelmatig in de media. Hieronder een selectie van recente publicaties en interviews.

Opinie Jules Hosman, Huisvanafgevaardigden.nl, 21 januari 2012
 
Opinie Hans van den Broek in de Volkskrant, 18 januari 2012
 
Opinie Martin Siepermann in NRC Handelsblad, 17 januari 2012
 
Open brief Dries van Agt aan minister Rosenthal in Trouw, 17 januari 2012
 
Interview Dries van Agt, Huisvanafgevaardigden.nl, 4 januari 2012

Lees ook de voordracht die Bert de Vries onlangs over het Israëlisch-Palestijnse conflict heeft gehouden:
 
Voordracht Bert de Vries, Kloosterkerk Den Haag, 12 januari 2012
The Rights Forum zet zich in voor een rechtvaardig Midden-Oosten beleid
van de Nederlandse regering en de Europese Unie.
Klik hier voor meer informatie.

Stichting The Rights Forum
bankrekening 43.23.72.725
www.rightsforum.org

.