Ondernemersvereniging Groot Vettenoord
Bekijk dit bericht in uw browser
NIEUWSBRIEF APRIL 2021
Beste ondernemer,
 
Alweer een jaar lang leven wij in een voor iedereen rare tijd. COVID-19 Heeft voor iedereen zowel zakelijk als ook privé een grote invloed op de dagelijkse gang van zaken. Zo geldt dat ook voor ons als ondernemersvereniging!

Gelukkig gaan we met zijn allen de goede kant op en schijnt er steeds meer licht aan het eind van de tunnel. Maar geld dit ook voor ons industrieterrein waar wij allen op gehuisvest zijn? Er is namelijk zat aan de hand en er speelt van alles:
 • Parkeerproblematiek,
 • Keurmerk Veilig Ondernemen,
 • Criminaliteit (ondermijning),
 • Ideeën voor de trekkingsgelden bij het Ondernemersfonds Vlaardingen.
Een jaar lang is het vanuit onze kant rustig geweest, maar dat wil niet zeggen dat we als bestuur stil gezeten hebben. In tegendeel zelfs; op de achtergrond zijn wij een jaar lang bezig geweest met bovenstaande problemen en willen wij jullie d.m.v. deze korte nieuwsflits op de hoogte gaan brengen.

Parkeerproblematiek
 

Wij hebben gisteren met verbazing het artikel in het AD gelezen betreft de opmerking vanuit de Gemeente Vlaardingen over het genoeg aantal parkeerplekken bij ons op het terrein. Dit staat namelijk haaks op de gesprekken die wij met de verkeersdeskundigen van de Gemeente Vlaardingen hebben gehad.
Daarin gaven zij te kennen dat ook zij het probleem van parkeren bij ons in de wijk zien en dat er in mei/ juni een parkeertelling en capaciteitstelling zal komen. Niet alleen bij ons op het terrein, maar daarin werd ook de VOP-wijk meegenomen om zo de eventuele verspreiding van parkeren te monitoren.
 
De Gemeente Vlaardingen is namelijk ook van plan om het betaald parkeren uit te breiden naar de VOP wijk toe en wij vrezen dat degene zonder vergunning aan de rand van Groot Vettenoord hun parkeerplek op zal gaan zoeken. Tel daar het toestaan van het parkeren van vrachtwagens/ trailers bij ons in de wijk op en de problemen gaan zich alleen maar opstapelen.
 
Er is vanuit de ondernemersvereniging dan ook direct een e-mail verstuurd naar de verantwoordelijken met vragen over dit artikel en up date. Wij blijven ons inzetten op een beter parkeerbeleid met steun vanuit de Gemeente Vlaardingen.
 
Daarbij hebben wij in november ook een gesprek gehad met Homeflex, het bedrijf achter het huisvesten van arbeidsmigranten in De Elementen. Homeflex wilt graag (oplossend) mee gaan denken in het parkeerprobleem.
Zo zullen zij nu al eisen dat bewoners van De Elementen gaan parkeren aan de Industrieweg en daarbij zal elke bewoner een “parkeerkaart” ontvangen die zij verplicht achter het raam moeten plaatsen met parkeren. Mocht een bewoner verkeerd geparkeerd staan of in de verkeerde straat, dan staat er op de kaart een telefoonnummer vermeld die gebeld kan worden en waarop direct actie moet worden ondernomen. Goed initiatief, maar we zien graag de praktijk in uitvoering.
 
We blijven dus in gesprek met de Gemeente en daarbij is het contact ook (goed) gelegd met Homeflex.
 

Keurmerk Veilig Ondernemen
 

Door de pandemie heeft dit stil gelegen, maar is het zeker niet vergeten. We hebben inmiddels een groep enthousiaste ondernemers die deelnemen in de kopgroep voor het KVO en zullen binnenkort de draad weer op gaan pakken.
De groep bestaat vooralsnog uit;
 • Ronald van de Merwe, Voscon B.V.
 • Johan Boom, J&A Boom
 • Diana Poot, Autobedrijf Rob Poot jr.
 • Herman Hoogstad, Hoto Auto-elektronica
We zijn alleen nog op zoek naar een ondernemer die zich wilt aansluiten bij ons en zich in wilt zetten voor een schoon, heel en veilig Groot Vettenoord. We vragen niet veel van je tijd, het zal in beginsel om de twee maanden bijeenkomen zijn om de KVO op te zetten. Wanneer alles staat, zullen we de bijeenkomsten terug brengen naar één keer in het kwartaal.

Criminaliteit (ondermijning)


Door het terugdringen van criminele activiteiten in Rotterdam Spaanse Polder en in Schiedam ‘sGravelandsepolder zien en merken wij dat deze zich verplaatst heeft naar o.a. onze wijk. Wij hebben hier al lange tijd contact over met de Gemeente en het IKV, omdat dit probleem groter is als alleen op Groot Vettenoord.
 
Het heeft even geduurd, maar wij merken nu dat er vanuit de Gemeente Vlaardingen steeds meer actie komt om dit probleem aan te gaan pakken;
 • Intensivering van bedrijfscontroles,
 • Invoeren van preventief fouilleren,
 • Intensiveren van overleggen tussen de Gemeente, Politie, Openbaar Ministerie en de ondernemersverenigingen. 
Wij zijn als vereniging blij met deze acties, alleen zal dat niet voldoende zijn, denken wij. Begin maart hebben we dan ook samen met de Gemeente Vlaardingen gezeten en is er vanuit de Gemeente Vlaardingen ook een extern bureau ingeschakeld om het probleem aan te gaan pakken.
 
Die hebben als opgave mee gekregen om een schoon, heel en veilig gebied te gaan creëren zonder ondermijning. Met als hoofddoel weer een fijn ondernemersklimaat binnen Vlaardingen/ Groot Vettenoord.
Daarbij hebben wij als bestuur aangegeven dat er meer punten zijn die we willen gaan delen met jullie de ondernemers. Daarbij denken wij aan;
 • Communicatie over bepalende “successen” die behaald zijn tijdens de controles,
 • Cijfers delen over aantallen en soorten handhaving,
 • Vaste (directe) aanspreekpunten binnen de Gemeente voor het melden van misstanden;
  • Criminaliteit, of verdenking van,
  • Openbare ruimte en/of groen (denk aan de staat van het wegdek bij de Productiestraat),
  • Veiligheid.
Wij kregen tijdens het gesprek wel een gevoel dat de Gemeente Vlaardingen (eindelijk) tijd en geld gaat investeren in de aanpak van de bedrijventerreinen. Maar ook hier blijven we sceptisch; eerst zien en dan gaan we erin geloven.
 

Trekkingsgelden
 

Trekkingsrechten/ gelden is een bedrag die door ondernemers zijn opgebracht via het OZB tarief en die door het Ondernemersfonds Vlaardingen voor ons beschikbaar gesteld wordt. Elk jaar ontvangen wij het voor ons beschikbaar gestelde bedrag die we gezamenlijk kunnen gaan investeren in Groot Vettenoord.
 
Wij hebben hierdoor recent al camerabewaking kunnen realiseren en in het verleden het glasvezel netwerk. Het is echter tijd voor nieuwe initiatieven en wij willen een eerste voorzet doen, maar het staat jullie vrij om met nieuwe initiatieven en/of ideeën te komen.
 

Hanging Baskets
 

Om Groot Vettenoord een wat prettiger ondernemersklimaat te geven, zijn wij van mening dat hanging baskets met mooie bloemen/ planten kunnen helpen op de doorgaande wegen. Op Vergulde Hand hebben de ondernemers dit ook gedaan en dat geeft toch een fijnere uitstraling aan de wijk, het is leuker “thuis” komen of naar je werk gaan.
Daarbij ook de gedachten om het tijdens de feestdagen in december te gaan verlichten.
 

Bewegwijzering
 

De bestaande bewegwijzering vinden wij verouderd en niet meer van deze tijd. Wij willen gaan investeren in een nieuwe versie die de straten beter aanduid en dat op een originele maar duidelijke manier.
 

Verduurzamen van straatverlichting
 

In het kader van “groener” worden en ondernemen, willen we gaan kijken of het mogelijk is om in samenspraak met de Gemeente Vlaardingen de straatverlichting te wijzigen naar een duurzame oplossing, zoals LED-verlichting.
Het mes snijdt in deze ook aan twee kanten, want dan kunnen we gelijk het probleem aanpakken van straatverlichting dat op Groot Vettenoord vaker niet werkt als wel werkt. Daarbij ook gelijk kijkend naar straten/ hoeken die niet goed genoeg verlicht zijn en daardoor niet “veilig”. Maar ook kunnen we denken aan verlichting dat dimmend staat, wanneer er in het donker geen beweging is en pas aan slaat wanneer er beweging is.

Ondernemer uit Groot Vettenoord aan het woord
 

We hebben er een “nieuwe” bewoner erbij als buur en daar zijn wij als bestuur op visite geweest en blijven we mee in gesprek, omdat deze flinke plannen heeft in het kader van opleidingen.
In het volgende schooljaar zullen er namelijk studenten dagelijks bij ons over de vloer komen, die ook hun afval weg moeten kunnen gooien. We zijn in gesprek over afvalbakken op de looproutes en het beter aankleden van de entree van Groot Vettenoord en daarmee de Food Innovation Academy.
 

Even voorstellen;
 

Aan de 1e Industriestraat 1 is in de voormalige laagbouw van het gemeentekantoor de Food Innovation Academy (FIA) gevestigd. Na een intensieve verbouwing is in oktober 2019 het huidige pand opgeleverd. En nu de corona maatregelen hopelijk tot een eind komen is het een goed moment om ons aan de Ondernemersvereniging van Groot Vettenoord te presenteren.
De Food Innovation Academy is een samenwerkingsverband tussen voedingsmiddelen bedrijven (en verwante partners), overheden (gemeente Vlaardingen en de MRDH) en onderwijsinstellingen (Lentiz onderwijsgroep en Hogeschool InHolland) en kent 3 hoofddoelstellingen
 1. Verbeteren van de bekendheid en imago van de voedingsmiddelenbranche
 2. Opleiden van voldoende vakbekwame medewerkers voor de voedingsmiddelenbranche
 3. Opzetten van een toegepast onderzoeksprogramma op het gebied van voeding, gezondheid en technologie.
Het gebouw is enerzijds een hypermodern praktijkcentrum (voor praktijkonderwijs) en anderzijds een voorlichtings- en evenementencentrum. Dat de FIA naast Royal Steensma ligt, en zelfs met een loopbrug verbonden is met Royal Steensma, is geen toeval. Royal Steensma is vanuit de bedrijven de grote voortrekker en facilitator van het gebouw.
Als FIA willen ook graag een goede verbinding maken met de ondernemers in Groot Vettenoord. We willen ons dan ook graag presenteren aan de ondernemers, of beter nog, we willen jullie graag uitnodigen om een uitgebreide kijk te nemen in ons prachtige gebouw.
 
Cor Bakker
Lentiz onderwijsgroep
www.foodinnovationacademy.nl
Tot slot
 
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact met ons opnemen d.m.v. het contactformulier op de website.
 
We hopen elkaar snel weer te kunnen zien en horen bij een business buurt borrel en blijf gezond!
 
Het bestuur,
 
Alex Hoogendijk
Christian Gaasbeek
Martin Eigenraam
Ben Smit
Ronald van de Merwe
Share Share
Tweet Tweet
Share Share
Forward Forward
© 2021 OGV | Ondernemersvereniging Groot Vettenoord

uitschrijven van mailinglijst  |  update uw instellingen 

Email Marketing Powered by Mailchimp